[SlovLit] Grafomanije 2 -- Re: Ahtati se -- Gradnikov verz?

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Nov 25 11:09:49 CET 2020


https://sl.wikisource.org/wiki/A._Pretnarjevih_zbranih_grafomanij_2._zvezčič
-- Toneta Pretnarja Zbranih grafomanij drugi zvežčič (1983). Prijazno
ga je iz redkega ohranjenega ciklostilnega izvoda pretipkala Sabina
Šolar iz Tržiča. V zbirki se verzni obliki (pogosto v akrostihih)
zvrsti plejada oseb: Albinca Lipovec, Anica Cedilnik, Ada Vidovič
Muha, Erika Kržišnik, Helga Glušič, Karmen Kenda, Klaus Detlef Olof,
Rajko Korošec, Marjan Dolgan, Breda Pogorelec, Jože Toporišič, Janez
Zor, Bogdana Herman, Josip Vidmar, Franc Šetinc, Alicja Pakulanka,
Aška Pomorska, general Jaruzelski, Terseglavova družina, Tone Perčič,
Zora Tavčar Rebula, čebele in Kranjci, lektorji, Janez Dular, Vlado
Nartnik, Dimitrij Rupel in še mnogi drugi. Nekaj grafomanij je tudi v
poljščini in makedonščini, verze pojasnjujejo bolj ali manj obsežne
Hladnikove in drugih apostrofiranih uredniške opombe. Odpraviti bo
treba še posamezno zatipkanino in dodati posnetke rokopisov. Pri
popravljanju pozor: Tonček je marsikatero "napako" napravil namerno.
-- miran

===

From: Marija Cvetek <marija.cvetek1 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 25 Nov 2020 01:09:51 +0100
Subject: Ahtati se

Spoštovani! Odgovor na vprašanje (geslo za + ) sem naslovila na Mirana
in zanj ter za njegovo družino poslala še pozdrave z "naročilom", da
naj pazijo (varujejo, čuvajo) na svoje zdravje. Zato sem se podpisala
tudi s svojim domačim imenom. Nič hudega, ti pozdravi z dobrimi
željami za ljubo zdravje zdaj veljajo tudi za vse vas. V tem koronskem
času še posebej pritrjujemo Josipu Jurčiču, ki je zapisal, da je
zdravje najprijaznejši božji dar.

V bohinjskih govorih glagol ahtat se pogosto uporabljamo. Zato me ni
presenetilo, ko mi je Janez Jalen, ki je pasel duše tudi v Srednji
vasi, še kot gimnazijki dejal, da mi bo napisal v spominsko knjigo
naslednje vrstice:

Pridna bod,
po pamet hod,
pa krav se ahtej.

Hudomušno je dal vedeti, da ne misli na bohinjsko živinorejo.

Glagol ahtati se radi uporabljamo v določenih ustaljenih frazah:

Pr9več se ahta, zato j pa bov9n (bolan).
Tkuj se ahta, k da na bo 9nkol um9rov.
Ahtej se, da se naš pr9b9rnov (prevrnil, da ne boš padel).

Pa še en primer iz pripovedi  Koraža ni drek, ki je izšla v moji
knjigi Naš voča so včas zapodval.

Ravbšic (divji lovec) se je sredi hude zime znašel v bližini lovske
koče, kjer so bili lovci. Da mu ne bi bilo treba gaziti snega, si je
drznil z ustreljenim gamsom iti mimo koče po njihovi pregaženi poti.
Ker je bil le sam, jih je z vpitjem hotel prestrašiti, češ da je v
bližini več divjih lovcev:

"V9dva tam počakajta pa na vrata se ahtajta, č9 bo ker pršov, pa kar
str9ljajta!"
"Ti," j rekov, "ti se pa na vokna ahtej, potle vas b9m pa jest krov, k
b9m mem pršov."
("Vidva tam počakajta pa na vrata pazita, če bo kdo prišel, pa kar
streljajta!" "Ti, je rekel, "ti pa pazi na okna, potem vas bom pa jaz
kril, ko bom prišel mimo.")

Spomnim se tudi mojega očeta, ki je večkrat pripomnil za kakšen
postopek pri določenem opravilu, ki ni uspelo, če ni bilo natančno
izpeljano: "To j pa aht9nga!" Še najbolje bi ta izraz ponazorili s
sinonimom pažnja (pazljivost).

(Opravičujem se, ker sem za polglasnik uporabila kar 9, ker v
elektronsko pošto nisem mogla vstaviti pravega znaka.)

Lep pozdrav vsem, še posebej pa kolegici Mojci Bavdkovi! Pa zdravi ostanite!
Marija Cvetek

---

Dragi moderator! Spomnila sem se, da imam v Našem voču še eno
anekdoto, ki ima glagol ahtati se celo v naslovu: Pred n9j b se ble
ahtale!

V gostilni pri Mihovcu je bila navada, da je gospodinja 1. novembra
prišla v gostilniško sobo in rekla: "Danes so vsi svetniki, pa molimo
za duše v vicah." Se je pa oglasil eden izmed pivcev (morda celo
pijanček): "A veš koga, Mihovka! Pred n9j b se ble ahtale, jest j9h
nam zdej z dreka vlekov."

Lp, MC

===

From: darja na inwind.it
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 25 Nov 2020 09:03:22 +0100 (CET)
Subject: Fwd: kdo pozna ta Gradnikov verz?

Pozdravljeni, sem tržaška prevajalka in trenutno prevajam Jančarjev
roman In ljubezen tudi, ki vsebuje kopico pesniških citatov. Enega od
teh ne poznam, avtor pa trdi, da gre za Gradnikov verz. Kolegica Neva
Zaghet mi je svetovala, naj se obrnem na Slovlit, "ker se tu vedno
najde koga, ki zna". Če bi kdo res poznal Gradnikov verz, ki ga bom
navedla spodaj, in znal povedati, iz katere pesmi je vzet, bi mi zelo
pomagal. V prevodu moram namreč navesti vse naslove citiranih pesmi.

Da so padlih zvezd črepinje... padlih zvedz črepinje ... pot za najine
stopinje ...

Vnaprej hvala in lep pozdrav
Darja Betocchi

---

Prav imate, verzi so res Gradnikovi, iz pesmi Pod zvezdnim drevesom v
zbirki Pojoča kri (1944):

Srce naj se k srcu sklanja;
da so padlih zvezd črepinje
pot za najine stopinje,
naj drhteča duša sanja.

Celotne pesmi ne bom navedel, ker so potomci, lastniki avtorskih
pravic, na te reči občutljivi. Zato bo do leta 2037, ko Gradnikovo
delo postane javna last, na spletu samo kazalo njegovih pesniških
zbirk (https://sl.wikisource.org/wiki/Alojz_Gradnik ,
http://lit.ijs.si/grad_toc.html) in opombe, ki sva jih za pesnikovo
Zbrano delo napisala s Tonetom Pretnarjem. Še tole: pesem je uglasbil
Marko Žigon, pel pa jo je Akademski pevski zbor Maribor na koncertu
22. maja 1999. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit