[SlovLit] Nemški členki -- Ljubo doma -- Jezikoslovni zapiski

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Tor Apr 7 21:38:41 CEST 2020


https://der-artikel.de/ -- Artikel im Deutschen: der die das (za hitro
določitev spola in sklonskih oblik nemških besed).

===

Dva današnjemu času prilagojena pregovora (avtor je morda Tamil Lauko):

Ljubo doma, mi pa pri Ljubotu. [ta je še izpred strahovlade] > Ljubo
doma, mi pa doma.
Doma je lepo, a doma je najlepše.

===

From: "Alenka Jelovšek" <alenka.jelovsek na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 07 Apr 2020 21:22:49 +0200
Subject: JZ 26.1

Spoštovani slovlitovci, na spletu (https://ojs.zrc-sazu.si/jz)  je
dostopna prva letošnja številka Jezikoslovnih zapiskov (26.1), ki
prinaša 12 razprav slovenskih in tujih jezikoslovcev z najrazličnejših
jezikoslovnih področij, prinaša pa tudi oceni dveh dialektoloških del.
V njej je objavljena tudi izjava ISJFR v zvezi z nadiščino. Upamo, da
boste v teh (samo)osamitvenih časih med ponujenimi prispevki našli
zase kaj zanimivega in strokovno navdihujočega.

Lepo se zahvaljujemo vsem sodelujočim, hkrati pa vse vabimo k
sodelovanju pri naslednji številki, ki bo izšla na začetku jeseni. Še
posebej vabljeni, če boste v tem obdobju, ki morda dopušča tudi več
posvečanja (strokovni) literaturi, prebrali kaj posebej zanimivega, da
to delite z bralci naše revije v obliki ocene. Rok za oddajo
prispevkov je sreda julija.

Alenka Jelovšek,
tehnična urednica JZ

Razprave
Matej Šekli, Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in
srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini
Metka Furlan, Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani?
Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik, Feminativne tvorjenke in
njihova obrazila od 16. stoletja do danes
Ljudmila Bokal, Slovar zvonjenja in pritrkavanja – terminološki slovar
kulturnega konteksta
Jerneja Kavčič, Opombe o izvoru in rabi slovničnih izrazov »moški« in
»ženski« spol
Mladen Uhlik, Andreja Žele, Kontrastivna obravnava povratnosvojilnega
zaimka v slovenščini in ruščini
Rok Dovjak, Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine
Jasmin Hodžić, Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku
na Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku (1973) i Sarajevskom
savjetovanju (2019)
Jelica Stojanović, Kontinuanti poluglasnika u Paštrovskim ispravama
16–19. vijeka
Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Z
wewnątrzsłowiańskich kontaktów językowych: pacię ‘prosię’, ‘świnka’,
paciuk ‘wieprz’, ‘świnia’ oraz pac, pacuk ‘szczur’
Дарья Ващенко [Dar’ja Vaščenko], Татьяна Шалаева [Tat’jana Šalaeva],
Данные венгерского языка в славянской этимологии [Dannye vengerskogo
jazyka v slavjanskoj ètimologii]
Сергей Попов [Sergej Popov], Когнитивно эволюционная интерпретация
концепции Б. Ф. Поршнева о физиологических предпосылках появления
языка [Kognitivno-èvoljucionnaja interpretacija koncepcii B. F.
Poršneva o fiziologičeskih predposylkah pojavlenija jazyka]

Ocene in poročila
Tjaša Jakop, Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre Suzane Todorović
Zdeňka Kohoutková, Življenje čeških besed ob izginjanju narečij

Izjava
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Zakaj je nadiško
narečje v Italiji slovensko narečje


Dodatne informacije o seznamu SlovLit