[SlovLit] Arabsko-slovensko -- Re: Sketch Engine na slovenskih fakultetah -- Re: Zdravljica

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Apr 6 13:57:41 CEST 2020


Od: Djurdja Strsoglavec <durda.strsoglavec na guest.arnes.si>
Date: V ned., 5. apr. 2020 ob 23:02
Subject: RE: [SlovLit] Arabsko-slovensko
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007008.html in prej)

Citatov iz Korana ni treba na novo prevajati v slovenščino, saj v
slovenskem prevodnem sistemu prevod že obstaja, in sicer Korán: prevod
iz arabskega izvirnika, prevedla Mohsen Alhady in Margit Podvornik
Alhady, Ljubljana: Beletrina, 2014.

Pozdrav vsem,
Đurđa

---

Od: Vesna Mikolič <Vesna.Mikolic na zrs-kp.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: V pon., 6. apr. 2020 ob 02:22

Dragi Miran, glede na izkušnje, ki sem jih imela kot redaktorica za
slovenski jezik pri urejanju Bosansko-slovenskega
rječnika/Bosansko-slovenskega slovarja (S. Halilović, A. Halilović,
2014, Sarajevo, Ljubljana),  morda lahko svetujem doktorski študentki,
za katero je spraševala kolegica Irena Avsenik Nabergoj. Tudi pri
slovarju smo bili v dilemi, kako zapisovati in prevajati turcizme, ki
so lastna imena ali kulturnospecifična občna imena, kot so:
Allah/Alah, Kur’ān/Kura’an/Koran, kurbān/kurban, sūra/sura itd. Pri
tem je bilo pomembno, koliko so ti turcizmi pisno podomačeni že v
bosanščini (tako je v slovarju že v bosanski iztočnici sura, ne sūra)
in koliko je beseda že poznana oziroma uporabljana v slovenščini (tako
je v slovarju tudi slovenski prevod sura, ob njem pa opisna razlaga,
da gre za poglavje v muslimanski sveti knjigi). Največkrat pa smo se v
slovarju držali tega načela: v bosanski iztočnici je naveden izvirni
arabski zapis (kurbān) ali pa je navedena pisna dvojnica, če je ta
pogosto rabljena (sunet/sunnet), v slovenščini pa podomačen zapis
skupaj z opisno razlago (kurban, sunet). Drugače je pri lastnih imenih
(Allah, Muhammed, Kur’ān), ki so v bosanščini pisana vedno v
izvirniku, v slovenščini pa je ravno tako možno uporabiti izvirno
poimenovanje ali slovensko podomačeno lastno ime (Allah, tudi Alah;
Muhammed, tudi Mohamed) oziroma samo delno pisno podomačeno ali tudi
glasovno podomačeno ime (Kur’an, tudi Koran).

Rekla bi tudi, da je pri doktoratu odločitev glede zapisovanja
arabskih imen in prevajanja besedl (izrekov, molitev) odvisna tudi od
namena disertacije. Če je disertacija v slovenščini, a je poudarek
tudi na (arabski) terminologiji, potem bi vsekakor svetovala, da
doktorandka uporabi prvič vedno izvirni zapis (z vsemi naglasnimi
znamenji, podvojenimi črkami ipd.), zraven pa napiše slovensko
podomačeno obliko, če ta obstaja oziroma jo je možno tvoriti, in nato
uporablja to obliko. Prav tako je dobro, da doda tudi opisno razlago
(vsaj v opombah).  Tako poslovenjene oblike potem seveda lahko tudi po
slovensko pregiba. Npr. rekāt (v nadaljevanju slov. rekat); v opombi:
sestavni del molitve pri muslimanih; pri sklanjanju: iz desetih
rekatov. Enako pri lastnih imenih: Allah (v nadaljevanju slov. Alah);
kjer pa gre za arabski jezik ali transkripcijo arabščine pa lahko
ostaja Allah. Tudi izreki in molitve je prav, da so pisani v
izvirniku, a če namen naloge zahteva razumevanje besedil, bi jih bilo
dobro tudi prevesti.

Upam, da bodo zgornji nasveti v pomoč, sicer pa pride morda prav tudi
omenjeni slovar. [...]

Vesna

---

Od: Drago Bajt <dragomil.bajt na siol.net>
Date: V pon., 6. apr. 2020 ob 13:37

V zvezi s pripravljanjem doktorata iz Korana se mi zdi nekaj vprašanj
prav naivnih za to raven pisanja. O pisanju imen, vsaj osnovnih, je
povedano bistveno v slovenskih pravopisnih pravilih. Igor Kafol je za
pripravo Slovenskega velikega leksikona pripravil kratek pregled
zapisovanja arabskih soglasnikov in samoglasnikov (znanstvena
transkripcija, izgovor, variante zapisa, predlog za slovenjenje),
poleg tega pa opisal glavne probleme (določni člen, dvoglasniki,
končnica, pisava člena sredi besede); ne vem, ali je to kje objavil,
imam pa kopijo tega predloga v tipkopisu. Christian Moe je za spremno
besedo k slovenskemu prevodu Korana napisal študijo o prečrkovanju in
domačenju arabskih besed, ki pa žal ni izšla zaradi nesporazumov pri
pripravi prevoda. Obstaja pa v slovenskem prevodu Korana (2014)
spremna beseda prevajalcev, ki pove marsikaj tudi o arabščini in
pisanju arabskih imen. [...]

Lep pozdrav, Drago Bajt

===

From: "Andrej (Andy) Brodnik" <andrej.brodnik na upr.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 Apr 2020 00:46:29 +0200
Subject: Re: Sketch Engine na slovenskih fakultetah

> Pogrešam predvsem univerzi v Mariboru in na Primorskem, morda še koga.

InnoRenew je UP.

Lep dan in LPA
University of Primorska
Department of Information Science and Technology

===

https://www.nasizbori.si/razmislek-o-himni-republike-slovenije/ --
Mitja Gobec: Razmislek o himni Republike Slovenije: Ob 30-letnici
sprejetja zakona o slovenski državni himni. Naši zbori 29. 3. 2020.
Andreji Peček hvala za povezavo.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit