[SlovLit] Seminar Slovenščina na maturi -- Re: Poezija, poezije in pesmi -- Razstava ob 200-letnici smrti Žige Zoisa -- Stare diplome

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Feb 6 17:46:18 CET 2020


From: Darinka Rosc - Leskovec <Darinka.Rosc-Leskovec na zrss.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 6 Feb 2020 13:33:05 +0000
Subject: Seminar Slovenščina na maturi, Zavod RS za šolstvo

V okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na
področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju
od 2018 do 2022 – IJZ II, v katerem sodelujeta Državni izpitni center
in  Zavod RS za šolstvo, je v sistemu Katis objavljen seminar z
naslovom naslovom Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na
podlagi podatkov eksternih preverjanj znanja – zasnova in ocenjevanje
izpitnih pol na splošni maturi iz slovenščine. Učitelje slovenščine v
gimnazijah in srednjih strokovnih šolah vabimo, da se ga udeležijo,
podrobni podatki so navedeni ob programu v sistemu Katis. Prijave do
12. 3. 2020 (https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx).

Izvajalci: člani Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi,
univerzitetni strokovnjaki, svetovalci ZRSŠ. Kraj izvedbe: Zavod RS za
šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104. Datum izvedbe: 19. 3. in 20. 3.
2020 (16 ur). Program:

· Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti – dr. Alenka
Žbogar, 2 uri, P
· Priprava dijakov na samostojno delo s književnim besedilom pri pouku
– Mira Hedžet Krkač, mag. Darinka Rosc Leskovec, 4 ure, D
· Dolgčas obnavljanja in ostale esejske težave – Marjeta Stegel, 2 uri, D
· Zasnova in ocenjevanja Izpitne pole 1 (Šolski esej) na splošni
maturi iz slovenščine – mag. Sonja Žilavec Nemec, 4 ure, P/D
· Zasnova in ocenjevanje Izpitne pole 2 (Razčlemba izhodiščnega
besedila) na splošni maturi iz slovenščine – dr. Matej Šekli, 4 ure,
P/D

Udeleženci izobraževanja naj s seboj prinesejo izpitno gradivo
predmaturitetnega preizkusa 2020 (obe izpitni poli in navodila za
ocenjevanje obeh izitnih pol). Kotizacije ni.

Koordinatorica: Darinka Rosc Leskovec, Zavod RS za šolstvo,

 ===

From: Vladislav Stres <vladislav.stres na siol.net>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 6 Feb 2020 12:22:27 +0100
Subject: Re: Poezija, poezije in pesmi
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/006947.html)

Sem tudi pesnik, tudi sam sem izdal pesniško zbirko z naslovom
POEZIJE. Po tehtnem razmisleku. Pesni same zase niso poezije, so pa
sklopi pesmi, ki se ukvarjajo z določenim tematskim sklopom poezija,
več teh tematskih, lahko pa tudi stilnih sklopov pa so množinsko poezije.

Vladislav Stres

===

Od: Narodna in univerzitetna knjižnica <ziga.cerkvenik na nuk.uni-lj.si>
Date: V čet., 6. feb. 2020 ob 10:10
Subject: Razstava ob 200-letnici smrti Žige Zoisa - vabilo na javno vodstvo

Žiga Zois sodi med najbolj zanimive in pomembne osebnosti v slovenski
zgodovini. Rojen v eno najbogatejših družin na Kranjskem, je svoj
pečat pustil na najrazličnejših področjih znanosti in kulture. Z
njegovim sodelovanjem in pomočjo so nastala temeljna dela Linharta,
Vodnika, Kopitarja in drugih avtorjev slovenskega narodnega preporoda.
Več zanimivosti o Žigi Zoisu boste izvedeli na brezplačnem vodstvu po
razstavi Knjižnica Žige Zoisa: središče razsvetljenske kulture na
Slovenskem, ki bo v sredo, 12. februarja 2020, ob 11. uri. Razstavo si
bomo ogledali v družbi soavtorice dr. Sonje Svoljšak. Pol ure pred
ogledom razstave, ob 10.30 uri, pa ste lepo vabljeni tudi na vodeni
strokovni ogled knjižnice NUK.

Vljudno vabljeni!

===

Katalog diplom ljubljanske slovenistike
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge) je bogatejši za
deset v Cobissu doslej neevidentiranih seminarskih in diplomskih del
iz zapuščine Franca Zadravca, ki jo je hvalevredno prevzela Biblioteka
SAZU (glej čisto na koncu seznama). Popisala jih je Tina Gerbec za
diplomsko nalogo, ki jo bo zagovarjala 28. 2.
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Strokovno_pisanje_2020#Urnik). Kakšna
bo nadaljnja usoda obeh diplomskih katalogov (poleg tegale še tistega
na http://slov.si/iskalniki/diplomske/), ki vsebujeta  skupaj preko
3600 enot od 1948 dalje, se pa še ne ve. -- miran hladnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit