[SlovLit] Metodički vidici -- Humanistika je kul -- Večkulturnost in medkulturnost -- Krst pri Savici

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Mar 3 16:31:32 CET 2018


From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 1 Mar 2018 19:43:17 +0000
Subject: Poziv za slanje radova - call for papers - METODIČKI VIDICI

Spoštovani, posredujem vabilo za prispevke za revijo Metodički vidici
kolegov iz Novega Sada (http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/MV in
http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/announcement/view/20).

Lp,
Darja

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 2 Mar 2018 16:42:24 +0100
Subject: HUMANISTIKA NA POHODU - MORDA KDAJ TUDI NA TEJ STRANI LUŽE

https://www.portalplus.si/2610/dipo-in-humanistika/ -- Zoran Božič,
profesor književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi
Gorici, o tem, zakaj je humanistika kul. Portal Plus 2. 2. 2018.

===

Od: Silvija Borovnik <silvija.borovnik na um.si>
From: Jožica Čeh Steger
Sent: Friday, March 2, 2018 8:50 AM
Subject: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vljudno vabljeni in vabljene
na predstavitev monografije Večkulturnost in medkulturnost v slovenski
književnosti prof. dr. Silvije Borovnik, ki bo v sredo, 7. 3. 2018, ob
17. uri v Glazerjevi dvorani UKM.

Silvija Borovnik se že vrsto let dokazuje kot tenkočutna, lucidna in
demokratično naravnana interpretka literarnih besedil, v katerih
prepoznava gibljivost, hibridnost in razdvojenost kolektivnih
pripadnosti, kakršne porajajo položaji večjezičnosti, večkulturnosti
in medkulturnosti. To posebej velja za slovenski etnični prostor, ki
so ga skozi stoletja družbenozgodovinsko oblikovale izseljevanja,
priseljevanja in travmatične menjave večetničnih državnih tvorb, v
katerih je bila slovenščina zvečine sociolingvistično podrejena. /.../
V drugem delu se avtorica dokazuje kot odločna in zavzeta
intelektualka, ki z izdelano argumentacijo posega v aktualne debate o
vlogi slovenščine v visokem šolstvu in znanosti. -- Red. prof. dr.
Marko Juvan

Red. prof. dr. Silvija Borovnik je profesorica za slovensko
književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja zlasti s
sodobno slovensko prozo in dramatiko, s posebno pozornostjo se posveča
ustvarjalnosti slovenskih književnic, pa tudi
slovensko-avstrijskim/nemškim in slovensko-poljskim literarnim stikom.
Zanimajo jo problemi literarnega prevajanja in literatura
avtorjev/-ic, ki odraža različne dvo- ali večkulturne stike. Objavila
je vrsto znanstvenih monografij oz. delov monografij, npr. Pišejo
ženske drugače? (1995), Študije in drobiž (1998), Pripovedna proza v
Slovenski književnosti III (2001, ur. Jože Pogačnik), Slovenska
dramatika v drugi polovici dvajsetega stoletja (2005) in Književne
študije – o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in
o slovenski književnosti v Avstriji (2012). Izdala je antologijo
avstrijske kratke proze Prekoračiti obzorje (1991), antologijo krajše
proze slovenskih pisateljic Kliči me po imenu (2013) ter izbor iz
zgodnje krajše proze Prežihovega Voranca Dekle z mandolino (2011) s
spremnimi študijami ter prevajala iz nemščine (Peter Handke, Patrick
Süskind, Ingeborg Bachmann idr.). Kot gostujoča profesorica in z
vabljenimi predavanji je gostovala na univerzah v Avstriji, na Češkem,
Finskem, Poljskem in v Nemčiji.

Z avtorico se bo pogovarjal urednik zbirke Zora red. prof. dr. Marko Jesenšek.

Lep pozdrav,
Jožica Čeh Steger

===

"Krst pri Savici je nabit s svarili [...] je ep o veliki nesreči; je
ep o poti junakov in njihovega rodu iz sreče v nesrečo, katere
posledice nikoli ne minejo. [...] Svoboda, [...] ki jo hočemo živeti
danes Slovenci in ves Zahodni svet, je nastala iz upora proti temu,
kar je tudi pesnik imel za veliko nesrečo." -- Iztok Simoniti: Krst
pri Savici, 1. Sodobnost 2018/1--2. 78--25.

V isti številki Sodobnosti še: Milena M. Blažić: Mestna knjižnica
Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit