[SlovLit] Iz Krakova -- Le z drugimi smo -- Pritožba SdS

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Dec 11 20:24:34 CET 2017


Od: Silvija Borovnik <silvija.borovnik na um.si>
Datum: 11. december 2017 07:50
Zadeva: Iz Krakova

Na Jagielonski univerzi v Krakovu se je 26.–28. 10. 2017 odvijala
zanimiva mednarodna slavistična konferenca z naslovom Večjezičnost. Na
njej smo svoje referate predstavili tudi Slovenci:

- Silvija Borovnik ( Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ) –
Večjezičnost v sodobni slovenski književnosti
- Nataša Pirih Svetina ( Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani )–
Plurilingualism and translanguaging in the domain of closely related
Slavic languages
- Mladen Pavičič ( Univerza v Budimpešti )  – O poeziji Franceta
Prešerna v nemščini

V organizacijskem odboru te konference pa je sodelovala lektorica za
slovenski jezik na krakovski slavistiki Bojana Todorović.

===

From: "Dr. Marijanca Ajša Vižintin" <vizintin na zrc-sazu.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 11 Dec 2017 15:00:58 +0100
Subject: BREZPLAČNI seminarji LE Z DRUGIMI SMO za pedagoške delavke, delavce

V letu 2018 nadaljujemo s programom Le z drugimi smo, ki ga izvajata
ZRC SAZU in Pedagoški inštitut, financirata pa MIZŠ in ESS. Z
regijskimi usposabljanji začenjamo v Mariboru (19. in 20. januar
2018), potem prihajamo v Piran (16. in 17. februar 2018), Ravne na
Koroškem (16. in 17. marec 2018) in ponovno v Ljubljano (nacionalno,
13. in 14. april 2018). S kvalitetnimi in z BREZPLAČNIMI seminarji
potujemo po pedagoških kolektivih po vsej Sloveniji in v zamejstvo.
Prilagajamo se vašemu urniku (npr. 4 popoldneve x 4 ure; trije
popoldnevi 6 + 6 + 4 ure), pišite nam na info na lezdrugimismo.si.

Seminarji, ki jih izvajamo: Živeti raznolikost: vključevanje
priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog (koordinira dr.
Marijanca Ajša Vižintin), Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu (dr.
Alenka Gril), Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi (mag.
Sabina Autor), Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih
situacij (dr. Alenka Gril), Medkulturni odnosi in integracija (dr.
Mirjam Milharčič Hladnik).

Več informacij: https://lezdrugimismo.si/. Vabljeni k prijavi!

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 11 Dec 2017 15:54:16 +0100
Subject: PRITOŽBA NA DOLOČITEV KANDIDATOV IN IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V DRŽAVNI SVET IN NA
IZVOLITEV KANDIDATA TONETA HROVATA (PREDLAGATELJ ZVEZA ZA TEHNIČNO
KULTURO SLOVENIJE)

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, ki je predlagala Zorana
Božiča kot kandidata za predstavnika vzgoje in izobraževanja v 6.
sklicu Državnega sveta, v skladu z 49. členom Zakona o Državnem svetu
ter 22. in 25. členom Ustave Republike Slovenije vlaga pritožbo na
določitev drugih dveh kandidatov in njunih izvoljenih predstavnikov,
ki jo je izvedla Državna volilna komisija na 15. seji dne 27. 10.
2017. Menimo, da je bila ta določitev (in posledično izvolitev Toneta
Hrovata na volitvah dne 23. 11. 2017) v nasprotju z zahtevami 2. in
34. člena Zakona o Državnem svetu in so bile kršene tudi naše pravice,
zagotovljene v 23., 25., 43. in 44. členu Ustave. Zato pozivamo
Mandatno-imunitetno komisijo Državnega sveta in Državni svet, da
Tonetu Hrovatu, kandidatu Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ne
potrdita mandata. [Dalje na http://slov.si/doc/pritozba.docx]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit