[SlovLit] Etnolingvistika -- Kapelski pasijon na videu -- Pohvala Zavodu RS za šolstvo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Dec 3 10:04:44 CET 2017


Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko. Ljubljana: Založba ZRC,
ZRC SAZU, 2017.

===

From: Matija Ogrin <matija.ogrin na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 1 Dec 2017 20:57:35 +0100
Subject: Kapelski pasijon - posnetek na spletu

Spoštovani kolegi! Predstava Kapelskega pasijona, ki je obogatila
letošnja Obdobja, je bila posneta in je zdaj dostopna na spletu.
Igralci iz Železne Kaple so v režiji g. Poldeta Zundra uprizorili
sedem izbranih odlomkov (iz mnogo obsežnejše celote). Lepo vabljeni k
ogledu: https://youtu.be/feVX_5IyYas

Film je posnel in zmontiral režiser David Sipoš.

S pozdravi,
Matija Ogrin

===

From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 2 Dec 2017 17:58:54 +0100
Subject: Pohvala Zavodu RS za šolstvo

Zavod RS za šolstvo je v minulih tednih organiziral dva seminarja,
namenjena zlasti gimnazijskim učiteljem slovenščine, ki sta bila za
udeležence prav koristna.

Na prvem (25. novembra) so nam profesorica dr. Janja Vollmaier Lubej,
profesor dr. Aleš Maver in profesorica mag. Tanja Brčić Petek
predavali o temah, povezanih z maturitetnima romanoma Pomladni dan in
Ubežni delci. Vsi trije predavatelji so bili skrbno pripravljeni in
navdihujoči. Obilo podanega znanja bomo lahko prenesli v razred! Hvala
jim!

Drugi seminar je potekal 30. novembra in 1. decembra. Profesorica
Tanja Slemenjak nam je predstavila, kako poteka sestavljanje
maturitetne razčlembe neumetnostnega besedila, profesor dr. Matej
Šekli pa je poleg analize stanja v jezikovni didaktiki pripravil pravo
izpopolnjevanje za učitelje s primerom poglobljene obravnave
besedoslovja z navezavo na glasoslovje, oblikoslovje, skladnjo in celo
etimologijo. Profesorica dr. Simona Kranjc je poskrbela, da smo
učitelji osvežili poznavanje besediloslovja. Profesorica Mira Hedžet
Krkač je spregovorila o pomenu kakovostne povratne informacije, ki
pripomore k boljšim učnim dosežkom. Svetovalec direktorja Zavoda RS za
šolstvo Vladimir Milekšič je poudaril uzaveščanje pomembnosti
upoštevanja različnih taksonomskih stopenj pri sestavljanju in
vrednotenju preizkusov znanja, prepričal pa nas je v to, da so
rezultati maturitetnih preizkusov izjemno relevantni za učiteljevo
samoevalvacijo, ki nikakor ne more biti splošna, temveč osmišljena
skozi refleksijo o lastnem poučevanju in sposobnostih dijakov.
Profesorica dr. Milena Kerndl je podala obilo didaktičnih napotkov za
kvalitetnejšo obravnavo literarnih besedil pri pouku, profesorica mag.
Darinka Rosc Leskovec pa je izpostavila pomen razvijanja skladenjske
in pravopisne zmožnosti pri pouku slovenščine, da bi učenci/dijaki
bolje upovedovali. Pohvale vsem!

Seminarja sta bila organizirala tako, da smo si lahko učitelji
izmenjali poglede na problematiko sodobnega pouka slovenščine, zlasti
pa smo konstruktivno debatirali o možnostih za izboljšave priprav na
maturitetni preizkus, ki ga vidimo kot pomemben usmerjevalnik in
zunanjo diagnostiko. Upam, da bodo naše besede meso postale.

Na drugem seminarju smo ugotovili, da je jezikovni del maturitetnega
izpita iz materinščine strokovno dobro zastavljen in da moramo
učitelji svoje poučevanje jezika še izboljšati z mislijo na celovito,
po jezikovnih ravneh tesno povezano in kontinuirano učenje, zato da
pouk slovenščine ne bi bil usmerjen v maturo, temveč da bi bil tako
kvaliteten, da maturitetni preizkus znanja za dijake sploh ne bi bil
tako zelo stresen.

Da lahko učitelj izboljša svoje poučevanje, so tovrstni seminarji z
dobrimi predavatelji več kot dobrodošli. Vsem nam je jasno, da je
vseživljenjsko izobraževanje NUJNO, če želimo biti pri svojem delu
uspešni, vendar to zavedanje ne zadostuje: sistematično in
kontinuirano izpopolnjevanje učiteljev, podprto s poglabljanjem
znanja, s podajanjem novejših spoznanj stroke in z opremljanjem za
učinkovito samoevalvacijo, bi moralo biti za učitelje tudi OBVEZNO. Ne
zmoremo si predstavljati, da bi nas operiral kirurg, ki se ne bi
nenehno izpopolnjeval, kajne? Tudi učiteljski poklic je pomemben in
odgovoren. Zato naše izpopolnjevanje ne bi smelo biti prepuščeno
lastnim trenutnim nagibom in zmožnostim. Kako sistemsko urediti zadeve
ter kako korektno ovrednotiti in nagraditi dobro delo učiteljev: izziv
za prihodnost.

Nejc Rožman Ivančič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit