[SlovLit] 90 let Mohorjeve v Celju -- Trubarjevo priznanje -- Glagolski vid v slovenščini in ruščini -- Jeziikovna politika RS

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Dec 1 11:36:20 CET 2017


From: "Urh Ferlež ツ ☼" <ferlez.urh na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 30 Nov 2017 14:59:20 +0100
Subject: Vabilo na razstavo ob 90-letnici prihoda Mohorjeve družbe v Celje

Muzej novejše zgodovine Celje vabi ob 3. decembra ob veselem dnevu
kulture na ogled občasne razstave Čim enotnejši, tem močnejši! 90 let
od prihoda Mohorjeve družbe v Celje. Možnost za brezplačen ogled bo od
14:00 do 18:00, vodstvo bo ob 17:00. Obenem je seveda možen tudi ogled
vseh ostalih razstav, v MNZC in ostalih celjskih muzejih. Več
informacij na: http://www.muzej-nz-ce.si/aktualno/vabljeni-na-brezplacne-oglede-razstav.html

===

http://www.delo.si/kultura/knjiga/trubarjevo-priznanje-letos-miranu-hladniku.html
-- Trubarjevo priznanje
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Trubarjevo_priznanje) [za ohranjanje
nacionalne pisne kulturne dediščine] letos Miranu Hladniku, Delo 30.
11. 2017; MMC RTV SLO
(http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nuk-ov-varuh-zapuscine-leta-je-miran-hladnik/439291).

===

From: "Matej Šekli" <matej.sekli na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 01 Dec 2017 08:45:32 +0100
Subject: Glagolski vid v slovenščini in ruščini

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite enodnevnega seminarja
Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in
(zgodovinsko)primerjalni vidik v organizaciji Oddelka za slavistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za
slavistiko in Oddelkom za ruski jezik Filološke fakultete Moskovske
državne univerze M. V. Lomonosova, ki bo potekal v torek, 5. decembra
2017, v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Aškerčeva 2).

09.00–09.20: Ольга Сергеевна Плотникова, Актуальные проблемы
сопоставительного изучения глагольного вида в словенском и русском
языках;
09.30–09.50: Елена Васильевна Петрухина, Особенности русской
аспектуальной системы в сравнении с чешской и словенской;
10.00–10.20: Aleksandra Derganc, Odnos med glagoli premikanja
iti-hoditi in идти-ходить v slovenščini in ruščini;
10.30–10.50: Mladen Uhlik, Sopostavitev slovenskega naj in ruskega пусть;
11.30–11.50: Matej Šekli, Glagolski vid in vrste glagolskega dejanja v
praslovanščini;
Анастасия Ильинична Плотникова, Особенности видового функционирования
и видовой деривации в древнерусском языке;
12.30–12.50: Andreja Žele, Slovenski vid s skladenjskopomenskega vidika;
13.00–13.30: Domen Krvina, Glagolski vid pri izražanju zaporednosti
dejanj v slovenščini;
15.00–15.20: Magda Lojk, Glagolski vid pri pouku slovenščine kot tujega jezika;
15.30–15.50: Tatjana Komarova, Категория вида в практике преподавания
русского как иностранного;
16.00–16.20: Marina Spanring Poredoš, Pogoste napake pri tvorjenju
dovršnega prihodnjika in rabi nedovršnika v ruščini.

Lep pozdrav,
Matej Šekli

===

From: Magda.Strazisar na gov.si
To: SlovLit <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Fri, 1 Dec 2017 11:15:11 +0100
Subject: Poročilo o raziskavi Jezikovna politika Republike Slovenije
in potrebe uporabnikov

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo
objavljeno poročilo o raziskavi Jezikovna politika Republike Slovenije
in potrebe uporabnikov, ki jo je v sodelovanju z drugimi deležniki
izvedel ZRC SAZU. Poročilo in anketni vprašalnik sta dostopna na
povezavi http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/raziskave_na_podrocju_slovenskega_jezika/

Služba za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit