[SlovLit] Fran Erjavec v Novi Gorici -- Fran 5.0

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Dec 3 14:31:06 CET 2017


Od: marija mercina <marija.mercina na gmail.com>
Datum: 03. december 2017 10:31
Zadeva: Obvestilo-vabilo

Nekaj Novogoričanov, predvsem učitelji, se bomo 7. 12. 2017 spominjali
Frana Erjavca s prebiranjem iz njegovih poljudnoznanstvenih besedil
in ob projekciji iz bogatega gradiva, ki je zbrano v spominski sobi
na Osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici in Goriški knjižnici
Franceta Bevka. Poleg osnovnošolcev iz omenjene šole in malih
kitaristov z Glasbene šole v Novi Gorici bomo brali tudi Novogoričani
Melanija Kerševan, Andrej Golob, Irena Zuljan in Marija Mercina, ki
smo se o Franu Erjavcu še učili v osnovni šoli. Z bogastvom iz
Erjavčeve Popotne torbe pa smo se vsi Slovenci srečevali vsakokrat, ko
smo uporabljali slovarje. Ob Virtualni poti Frana Erjavca, ki so jo
pripravili na OŠ Frana Erjavca, bomo razmišljali in razpravljali o
različnih povezavah med Novo Gorico in Gorico v prihodnosti.

Marija Mercina

===

Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 03. december 2017 10:31
Zadeva: Fran 5.0
Za: slovlit na ijs.si

Slovenski slovarski portal Fran bo Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU odslej posodabljal vsako leto na ta veseli dan
kulture. Letošnja posodobitev prinaša prosti dostop do druge izdaje
Slovarja slovenskega knjižnega jezika, prirastke treh rastočih
slovarjev, en nov slovar in več dopolnitev portalovih funkcionalnosti,
ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, temeljno in doslej najobsežnejše
delo slovenskega jezikoslovja, ki ga je večja skupina slovaropiscev
sestavljala v letih od 1970 do 1991, smo leta 2014 dopolnili z
novejšim besedjem in najnujnejšimi posodobitvami. Slovar je odslej
prosto dostopen za vse uporabnike portala Fran.

Večavtorski eSSKJ, tj. novi Slovar slovenskega knjižnega jezika, je z
letošnjim letom bogatejši za 521 slovarskih sestavkov vseh besednih
vrst. Ti obravnavajo naše besedje tako vsestransko kot še noben slovar
doslej. Posamezna beseda je prikazana kot črkovna in glasovna celota s
svojimi pomeni in podpomeni, okolji rabe, družljivostjo z drugimi
besedami, v svojih tipičnih skladenjskih vzorcih, kot del stalnih
besednih zvez in frazemov in v strokovni rabi, kot jo odražajo
besedila, namenjena širšemu krogu uporabnikov. Vsebinska razlika med
SSKJ in novim eSSKJ ni samo v tem, da novi temelji na sodobnem
jezikovnem gradivu, na sodobnih jezikoslovnih teorijah, metodah in
prijemih, temveč tudi v popolnoma novih vsebinah, kot so npr. vse
tonemsko in jakostno onaglašene oblike, normativna opozorila,
etimološke razlage, zvočni posnetki iztočnic in njihovih stranskih
oblik ter prevodi v slovenski znakovni jezik.

Večavtorski slovarski del ePravopisa prinaša približno 600 novih
sestavkov predvsem lastnoimenskega in z lastnimi imeni povezanega
občnega besedja, ki ga v slovar vključujemo vzporedno s prenovo
pravopisnih pravil in v skladu z novimi predlogi Pravopisne komisije
pri SAZU in ZRC SAZU. V tem naboru najdemo še nekodificirano leksiko
(Higgsov bozon), v zadnjem času prevzeta
imena (Pangea, pangejski), pravopisne zanimivosti, ki so rezultat
dejavnosti sodelavcev v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski
jezik (čikungunja, ekofeminizem), različna domišljijska, religijska in
mitološka imena (Kalimero, Ossian) z najbližjimi tvorjenkami, in občna
poimenovanja, ki so enakozvočna ali kako drugače zamenljiva z lastnimi
imeni (npr. rožle v pomenu 'strahopetec', kalimero v pomenu 'tisti, ki
se pritožuje nad krivico'). Slovar pojasnjuje, kako pisati nagrade,
sklanjati in izgovarjati imena kot Goncourt ter zakaj sta v
slovenščini samostalnika karitas in vodja dveh spolov. Vse pravopisne
novosti so podrobno pojasnjene v spremljevalnem besedilu Pravopisne
kategorije ePravopisa, ki je tudi dostopno na portalu Fran.

Sprotni slovar slovenskega jezika avtorja Domna Krvine ima z letošnjim
prirastkom 552 sestavkov, ki uslovarjajo predvsem najmlajše besedje,
mestoma pa tudi starejše zamolčano. Izmed letošnjih novosti kaže
omeniti hashtag in njegov domači sinonim ključnik, ki se že kar
uveljavlja. Sodobni način življenja nam je prinesel tudi besedi
množicanje in množičenje, ki ju prav tako vsebuje letošnji prirastek
tega slovarja.

Kot 32. slovar se je Franu letos pridružil Novi etimološki slovar
slovenskega jezika avtorice Metke Furlan, ki obsega 147 poglobljenih
etimoloških sestavkov predvsem našega narečnega besedja (npr. vzhodno
čonta 'kost, noga'), a tudi mnogih splošnoslovenskih, npr. dleto.

Izboljšave uporabniške izkušnje boste opazili sami, saj ste naši redni
gostje. Odkar smo 20. septembra letos zabeležili 20-milijonto
poizvedbo, ste obiskali Frana v povprečju 61-tisočkrat na dan.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit