[SlovLit] Iz Beograda -- Iz Italije

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 22 15:27:18 CET 2017


From: Laura Fekonja <laura.fekonja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 22 Nov 2017 13:28:26 +0100
Subject: Iz Beograda

V Beogradu smo to jesen v okviru lektorata za slovenski jezik, ki
deluje v okviru Oddelka za splošno jezikoslovje na Filološki
fakulteti, organizirali naslednje dogodke:

a) V nedeljo, 8. oktobra 2017, sva v Društvu Slovencev v Beogradu Sava
zbranim predstavili možnosti za študij na ljubljanski univerzi.
Prisotni so bili srednješolci, ki obiskujejo dopolnilni pouk
slovenščine, njihovi starši ter študentje z Univerze v Beogradu, ki bi
želeli študij nadaljevati na UL na drugi ali tretji stopnji.

V torek, 10. oktobra 2017, sva o možnosti študija na UL spregovorili
še v društvu Slovencev Kredarica v Novem Sadu. Na tej predstavitvi so
bili prisotni predvsem študentje Univerze v Novem Sadu in vojvodinski
srednješolci.

Na predstavitvah sta bili poleg podpisanih prisotni tudi učiteljici
dopolnilnega pouka slovenščine v Srbiji, Tatjana Bukvič in Rut Zlobec,
ki sta poudarili nekatere pomembne podrobnosti, na katere morajo biti
vsi, ki se želijo vpisati na fakultete v Sloveniji, še posebej
pozorni.

b) V četrtek, 19. novembra, je v Društvu Slovencev Sava gostovala dr.
Nataša Pirih Svetina. Za študente slovenistike in udeležence
dopolnilnega pouka slovenščine je pripravila predavanje z naslovom
Kako blizu in hkrati daleč sta si slovenščina in srbščina? Pogoste
napake govorcev srbščine pri uporabi slovenščine. Predavanje, ki je
bilo podkrepljeno z odličnimi tipičnimi primeri pogostih napak iz
prakse, je bilo zanimivo, jasno in informativno.

c) V petek, 10. novembra, smo na beograjski slovenistiki gostili mlado
doktorico znanosti, Tanjo Tomazin. Za študente slovenščine, ki so v
tretjem in četrtem letniku, je pripravila predavanje z naslovom
Sodobni slovenski in srbski roman. Ker je Tanja Tomazin doktorirala iz
postmodernizma, je večji del predavanja posvetila prav tej temi; po
uvodni predstavitvi temeljih pojmov smo prebrali še odlomke iz
izbranih postmodernističnih romanov.

č) V petek, 17. novembra, je v Študentskem kulturnem centru Beograda
potekal Sejem slovanskih jezikov. Na njem je bila na samostojno pobudo
študentov predstavljena tudi slovenščina. Nalogo sta odlično opravila
letošnja seminarista, jezikoslovka Mina Banjac in komparativist Darko
Ilin.

Zvečer se pričnejo Dnevi slovenskega filma. Če ste v bližini, lepo
vabljeni. Več na spletni povezavi:
http://www.danislovenackogfilma.org/

Lepe pozdrave,
Maja Đukanović in Laura Fekonja

===

From: "Karin Marc Bratina (FF)" <karin.marcbratina na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 22 Nov 2017 15:10:01 +0100
Subject: poročilo z ekskurzije

Spoštovani, študentje slovenščine z Univerze v Padovi in prevajalske
fakultete Univerze v Trstu so v novo študijsko leto vstopili nekoliko
drugače – z ekskurzijo. V četrtek, 9. 11., so si v ljubljanski Drami
ogledali Hlapce in se tako že začeli spogledovati s Svetovnimi dnevi
2018, kulturnopromocijskim projektom, ki ga slovenistike po svetu,
vključene v program Slovenščina na tujih univerzah, sicer organizirajo
vsaki dve leti, prihodnje leto pa bodo posvečeni 100-letnici
Cankarjeve smrti. V petek, 10. 11., so se pridružili študentom
ljubljanske slovenistike na Popotovanju od Litije do Čateža. V soboto,
11. 11., so se podali na zahod. Obiskali so Kostanjevico ter si
ogledali grobnico Burbonov in samostansko knjižnico. Nadaljevali so s
spoznavanjem kulturne dediščine aleksandrink in obiskali muzej v
Prvačini, kjer so druženje zaključili z martinovo pojedino. Ekskurzija
je bila z izobraževalnega vidika zelo bogata, saj sva lektorici
zasnovali program, prek katerega sva želeli študentom posredovati
nekaj slovenske literature in zgodovine slovenskega jezika – Hlapci,
Popotovanje od Litije do Čateža, p. Stanislav Škrabec; seznanili sva
jih z enim od slovenskih narodnih športov – pohodništvom; okusili so
nekaj tipičnih slovenskih jedi – po napornem pohodu smo si privoščili
tudi kranjsko klobaso, na martinovo soboto pa pravo martinovo
pojedino; spoznavali pa so tudi slovensko kulturno dediščino, ki sega
prek meja našega etničnega prostora, in sicer temne in svetle plati
življenja aleksandrink. Študenti so bili s skupnim srečanjem zelo
zadovoljni in so izrazili željo, da bi se v tem študijskem letu
ponovno srečali, tako da lektorici že načrtujeva nove priložnosti za
prenašanje slovenske kulture na otipljiv način.

Lektorici se za pomoč pri organizaciji petkovega popotovanja in
prijetno druženje na njem zahvaljujeva prof. Miranu Hladniku in
študentom ljubljanske slovenistike.

Polona Liberšar (Univerza v Padovi) in
dr. Karin Marc Bratina (Univerza v Trstu, Oddelek za pravne in
jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit