[SlovLit] Tolmači in migranti -- Vejica -- Beograjska Slovenika

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 22 12:44:31 CET 2017


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 21. november 2017 22:23
Zadeva: LK, 27. november

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1136.
sestanek v ponedeljek, 27. novembra 2017, ob 18.00 v predavalnici 325
v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bosta red. prof. dr.
Nike Kocijančič Pokorn in asist. Jaka Čibej, Oddelek za prevajalstvo,
FF UL. Tema predavanja: Ali zagotavljanje tolmačenja in prevajanja
negativno vpliva na integracijo migrantov? Vabljeni tudi študentje. --
Chikako Shigemori Bučar

===

https://siol.net/siol-plus/kdaj-vejica-ne-skace-pred-ki-ko-ker-da-ce-453425?utm_medium=email&utm_source=newsletter_2078&utm_campaign=junak-goslarjev-in-rezimskih-medijev
-- Simona Tavčar, Kdaj vejica ne skače pred ki, ko, ker, da, če?
Siol.net 22. 11. 2017. (Članek je dobil ljudski komentar: "Zaj.eban
Jezik in slovnica." Komentator je vedel, da mora vulgarizem zapisati
tako, da ga samodejni spletni cenzor ne bo zaznal. -- mh)

===

Od: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 22. november 2017 12:12
Zadeva: Predstavitev znanstvene revije Slovenika na ZRC

Vabimo Vas na predstavitev znanstvenega časopisa SLOVENIKA, ki bo v
torek, 28. novembra 2017, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU,
Ljubljana, Novi trg 4. Sloveniko bodo predstavili gostje iz Beograda
Saša Verbič, Biljana Milenković Vuković, Marija Vauda in prof. dr.
Maja Đukanović. Organizatorji predstavitve: Nacionalni svet slovenske
manjšine v Srbiji; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za
slovensko izseljenstvo in migracije; Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in
tuji jezik.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit