[SlovLit] Prešernov mit -- Narečjeslovno gradivo iz Gradca -- Nove publikacije ISJFR

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 6 19:49:36 CET 2017


From: "Andrej Hočevar via Ludlit-mediji" <ludlit-mediji na mail.ljudmila.org>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 Nov 2017 10:38:14 +0100
Subject: Literatura 316

http://www.ludliteratura.si/obvestilo/literatura-316/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- [...] Intervju z literarnim zgodovinarjem in glasbenikom Marijanom
Dovićem, ki je v Novih pristopih pred kratkim izdal knjigo Prešeren po
Prešernu – beseda je seveda tekla največ o Prešernu (kamorkoli se
obrneš, naletiš na Prešernov mit) –, je pripravila Iva Kosmos. --
Literatura 316 (okt. 2017).

===

From: Eva Polanc <eva.polanc na sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 6 Nov 2017 14:28:35 +0100
Subject: Posvet o narečjeslovnem gradivu

V sklopu dolgoročnega graškega dialektološkega projekta o
inventarizaciji leksike slovenskega ljudskega jezika na Koroškem je
bilo ustvarjeno veliko kulturno bogastvo, ki sta ga graška univerza in
njegov vodja, profesor Ludvik Karničar, predala SAZU. Ta akademijski
posvet naj spregovori o njegovem nastajanju, vsebini in pomenu za
slovenski narod! Vabimo Vas, da se udeležite posveta PREDSTAVITEV
GRAŠKEGA DIALEKTOLOŠKEGA PROJEKTA, ki bo v četrtek, 9. novembra 2017,
ob 11. uri v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi
trg 3/I.

1. Akademik Tadej Bajd, predsednik SAZU: pozdravni nagovor predsednika
2. Izr. član SAZU prof. dr. Marko Snoj: pozdravni nagovor tajnika
razreda za filološke in literarne vede
3. Akademik Kajetan Gantar: uvodni nagovor k posvetu
4. Dopisni član SAZU prof. dr. Ludvik Karničar: Dragoceno koroško
narečno gradivo graške univerze podarjeno Biblioteki SAZU
5. Mag. Petra Vide Ogrin, vodja Biblioteke SAZU: Zapuščine in
rokopisno gradivo v Biblioteki SAZU
6. Dr. Andrejka Žejn, Inštitut za slovensko literaturo in literarne
vede: Določitev poteka izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem
Koroškem

Posvet bo predvidoma zaključen do 13. ure
(http://www.sazu.si/events/595e1b4b2eb437e706ae59a5)

Eva Polanc

===

From: Alenka Porenta <alenka.porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 Nov 2017 18:16:29 +0100
Subject: Predstavitev novih publikacij ISJFR

Inštitut za slovenski jezik ZRC in Založba ZRC Vas vljudno vabita na
predstavitev publikacij, ki bo v petek, 10. 11. 2017, ob 11. uri v
Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani. Predstavili
bomo štiri knjižne izdaje in en zvezek revije:

Matej Meterc, Paremiološki optimum;
Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko;
Mojca Kovačič, Ljudmila Bokal, Matjaž Ambrožič, Tomaž Klopčič, Slovar
zvonjenja in pritrkavanja;
Boris Kern, Stopenjsko besedotvorje;
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 11/2017 (urednik Kozma Ahačič).

Za Inštitut: prof. dr. Marko Snoj
Za Založbo: mag. Aleš Pogačnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit