[SlovLit] Razpis -- Center za kognitivne znanosti jezika UNG -- Zbirki gledaliških predstav in pesmi za otroke

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Okt 2 17:17:14 CEST 2017


From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit-bounces na ijs.si
Date: Mon, 2 Oct 2017 10:29:59 +0200
Subject: Razpis za jezikovne vire, tehnologije in digitalizacijo

Obveščamo vas, da je Ministrstvo  za kulturo objavilo Javni razpis za
(so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju
slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in
digitalizacije v letih 2018 in 2019. Namen razpisa je promocija
slovenskega jezika ter seznanjanje javnosti z uporabo jezikovnih
priročnikov, drugih jezikovnih virov in tehnologij. Ministrstvo bo
izvajalce projektov podpiralo na podlagi Resolucije o nacionalnem
programu za jezikovno politiko 2014–2018 in v skladu z dolgoročnimi
cilji, ki so spletna dostopnost čim več obstoječih podatkov o
slovenščini in jezikovni politiki, razvijanje in izpopolnjevanje
zmožnosti govorcev slovenščine za uporabo jezikovnih priročnikov in
jezikovnih tehnologij ter povečanje števila in večja dostopnost
digitaliziranih del slovenskega leposlovja.

Več na http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1844

Služba za slovenski jezik

===

From: Petra.Mismas na ung.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 2 Oct 2017 15:14:04 +0200
Subject: Predstavitev dela Centra za kognitivne znanosti jezika
Univerze v Novi Gorici

V sredo, 4. oktobra 2017, vas ob 17. uri vabimo na predstavitev dela
Centra za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici.
Predstavitev bo potekala v predavalnici P5 (osrednja stavba Univerze v
Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina).

Na Centru za kognitivne znanosti jezika
(http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/)
se največ ukvarjamo s t. i. formalnim tvorbenim jezikoslovjem
(predvsem skladnjo, semantiko in morfologijo), posegamo pa tudi na
druga področja kognitivnih znanosti, ki so vezana na jezik, predvsem
procesiranje jezika, usvajanje jezika in dvojezičnost. Pri tem gre za
teme, ki so širši javnosti običajno manj znane in težje predstavljive.
Zato bomo sodelavci Centra za kognitivne znanosti jezika širši publiki
predstavili, kako poteka delo jezikoslovcev na Univerzi v Novi Gorici.
Pokazali bomo, kako pridobivamo podatke za svoje raziskave jezika,
oziroma predstavili in obrazložili eksperimente, s katerimi preučujemo
npr. skladnjo slovenščine, usvajanje jezika in dvojezičnost. Pojasnili
bomo, na podlagi česa izberemo metode in gradiva, na katerih temelji
posamezna raziskava, kako zgledajo podatki, ki jih pridobimo, in
pojasnili, kaj nam rezultati naših raziskav povedo o jeziku. Po
predstavitvi bodo obiskovalci lahko v eksperimentih tudi sodelovali.
Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,
Petra Mišmaš

===

http://www.zlatapalicica.si. -- Zlata paličica je referenčna baza za
iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke
in mladino.

---

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 02. oktober 2017 15:11
Zadeva: Fwd: Imate otroke, ste bili kdaj otroci

Dragi Miran, vabilo za bralce in bralke SlovLit-a ob Tednu otroka v
MKL v četrtek 5.10. 2017 (ko je tudi svetovni dan učiteljev)  ob 18.00
uri na predstavitev knjige Slepomišnice
(http://sodobnost.com/?p=12597&preview=true), antologije pesmi o
otrokovih pravicah, urednic Jane Bauer in Katje Klopčič Lavrenčič
[...]

Lep pozdrav
Milena MIleva Blažić


Dodatne informacije o seznamu SlovLit