[SlovLit] Ameriška slovenščina -- Ameriška slovenščina 2 -- Celovit ali celosten

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Okt 2 09:46:02 CEST 2017


http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikanje/174491139 -- Najprej se je naučil
reči lačen, pacek in strgan. RTV 4 15. sept. 2017.

===

From: "Tjaša Lorbek" <tjasa.lorbek na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 2 Oct 2017 00:04:29 -0300
Subject: Povezovanje ljubljanske Filozofske fakultete z argentinskimi

Dragi kolegi

Od 4. do 12. septembra sta bili na delovnem obisku v Argentini dr.
Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja programa Slovenščina
na tujih univerzah. Namen njunega obiska je bil okrepiti sodelovanje z
univerzama v Buenos Airesu in La Plati, kjer gostuje lektorat
slovenščine, se dogovoriti za odprtje novega lektorata v Cordobi ter
se sestati z argentinskimi Slovenci in si ogledati delovanje njihovih
šolskih programov. Vsi sestanki tako v Cordobi kot v Buenos Airesu in
La Plati so bili uspešni in so se sklenili z načrti, da se kmalu
podpišejo ustrezni sporazumi, ki bi omogočili študentske in
profesorske izmenjave.

8. septembra sta imeli gostji na lektoratu slovenščine na Filozofski
fakulteti Univerze v Buenos Airesu tudi dve predavanji za približno
trideset učencev lektorata ter drugih zainteresiranih. Dr. Nidorfer
Šiškovič je predstavila značilnosti slovenščine v elektronskih
sporočilih, prevajala je María Florencia Ferre, dr. Branka Kalenić
Ramšak pa je v španščini predavala o literarnih povezavah in vplivih
španske književnosti na slovensko. Obisk nam je pomagalo organizirati
in logistično izpeljati tudi veleposlaništvo RS v Buenos Airesu.

Slike si lahko ogledate in več o obisku preberete v naslednjih dveh
prispevkih v Svobodni Sloveniji, glasilu slovenske skupnosti v
Argentini: http://svobodnaslovenija.com.ar/povezovanje-univerze-v-ljubljani-z-argentinskimi-univerzami/
in http://svobodnaslovenija.com.ar/po-obisku-v-argentini/ . Intervju z
dr. Kalenić Ramšak (v španščini) za slovensko radijsko oddajo v Buenos
Airesu Okence v Slovenijo lahko poslušate tukaj:
https://soundcloud.com/una-ventana-a-eslovenia/branka-kalenic-ramsak .
Intervju z dr. Nidorfer Šiškovič za slovensko radijsko oddajo v Buenos
Airesu Okence v Slovenijo lahko poslušate tukaj:
https://soundcloud.com/una-ventana-a-eslovenia/mojca-nidorfer-siskovic

Lep pozdrav z južne poloble,
Tjaša Lorbek
Lektorica slovenščine v Argentini

===

Od: Tomaž Wraber <tomaz.wraber na guest.arnes.si>
Datum: 02. oktober 2017 09:41
Zadeva: celovit ali celosten
Kp: slovlit na ijs.si

Spoštovani! Lista Slovlit je najbrž najprimernejše mesto za odgovor na
mojo dilemo.

L. 2009 je v sodelovanju med Zvezo društev slepih in slabovidnih
Slovenije (ZDSSS), tiflopedagoško stroko in Očesno kliniko UKC
Ljubljana nastal program Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih
(CRSS) - že lep čas objavljen tudi na spletu. Še isto leto ga je
obravnaval in sprejel kot del oftalmološke doktrine Razširjeni
strokovni kolegij za oftalmologijo, nekaj kasneje pa tudi Zdravstveni
svet, najvišje posvetovalno strokovno telo ministra za zdravje. Tako
je dokument s tem imenom postal tudi referenčen.

Ker se v podobnih povezavah pogosto pojavlja tudi pridevnik
"celosten", bi bil zelo vesel, ko bi mi znal kdo pojasniti:

Ali je med pridevnikoma "celovit" in "celosten" kakšna vsebinska,
vrednostna ali drugačna razlika?

Katerega od obeh slovenistična stroka bolj priporoča, ali pa sta morda
povsem enakovredna? Zdi se mi, da sem besedo "comprehensive" večkrat
srečal v prevodu "celovit", besedo "holistic" pa v prevodu "celosten",
a spominjam se premajhnega števila primerov, da bi to lahko trdil. Ali
se mi upravičeno zdi primernejši izraz "celovit", ali pa je to zgolj
zato, ker mi je "prišel v uho"?

Hvala za vsak odziv!
Tomaž Wraber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit