[SlovLit] Povzetki prispevkov konference SLS-12 -- Konferenca ISPA -- V Knjižnico Dušana Černeta v Trstu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Sep 19 12:48:43 CEST 2017


From: SLS12 Ljubljana 2017 <sls12.ljubljana.2017 na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 19 Sep 2017 09:54:28 +0200
Subject: Izid Povzetkov prispevkov konference SLS-12

Spoštovani, z veseljem vam sporočamo, da so Povzetki prispevkov 12.
letnega srečanja Združenja za slovansko jezikoslovje (SLS-12) izšli v
knjigi. Dostopni so tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1452

Lep pozdrav,
оrganizatorji konference

===

Od: Darja Fišer <darja.fiser na gmail.com>
Datum: 19. september 2017 10:06
Zadeva: [SDJT-L] Vabilo na konferenco ISPA

Spoštovani člani SDJT, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani v času
od 18. do 20. septembra 2017 gosti mednarodno konferenco na temo
obdelave signalov in slik ISPA 2017 (http://www.isispa.org). Vabljena
predavanja te konference so odprta za širšo publiko. Med vabljenimi
predavanji bi opozorili na predavanje prof. dr. Elmarja Noetha z
Univerze Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuernberg v Nemčiji, z
naslovom Remote Monitoring of Neurodegeneration through Speech
(http://www.isispa.org/keynote-lectures/#noeth). Vsi zainteresirani
ste vljudno vabljeni.

Simon Dobrišek

===

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 19 Sep 2017 12:28:08 +0200
Subject: Z EMPATIJO V KNJIŽNICI DUŠANA ČERNETA

V KNJIŽNICI DUŠANA ČERNETA Z EMPATIJO - v petek, 29. septembra bo ob
18.15 v Trstu, v Knjižnici Dušana Černeta, Ul. Donizetti 3 - v II.
nadstropju, dvojezično srečanje iz niza Slovenščina z empatijo,
namenjeno širjenju poznavanja kulture slovenskih skupnosti v zamejstvu
in po svetu ter vzpodbujanju k zanimanju za raziskovalno dejavnost na
omenjenem področju. Zbirališče: v Trstu, ob 18.00 pri vodometu z dvema
velikima maskama v oširku Bonifacio, na začetku Drevoreda XX.
septembra. Prisrčno vabljene in vabljeni k udeležbi, sodelovanju in
aktivnemu soustvarjanju dogodka! Najlepša hvala za pozornost. Lep
pozdrav! Elena Cerkvenič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit