[SlovLit] 20-milijonti obisk na Franu -- Re: Milovan Ilich - Kostja -- Posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Sep 20 19:04:53 CEST 2017


Od: Agata Tomažič <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
Datum: 19. september 2017 15:42
Zadeva: 20-milijonti obisk na Franu

Ko so na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pred
tremi leti zagnali vseslovenski jezikovni portal Fran, si niso
predstavljali, da se bo snežna kepa tako odebelila in se začela
kotaliti tako hitro – septembra lani so obhajali 10 milijonov
poizvedb, v letu dni je ta številka narasla na 20 milijonov ...
Podrobneje: Fran bo 20-milijonti obisk zabeležil predvidoma v noči s
srede na četrtek, torej enkrat med 20. in 21. septembrom. Kako jim je
to uspelo brez namenskih sredstev za Frana, kaj si na Franu lahko
obetamo v prihodnje in zakaj se Fran sklanja kot samostalniki, ki
izkazujejo živost, si lahko preberete v prispevku v ZRCalniku,
spletnem časopisu ZRC SAZU:
http://zrcalnik.zrc-sazu.si/dvajset-milijonov-na-franu-franu-pa-niti-enega-milijona/

Agata Tomažič

===

Po prijaznem poizvedovanju Jožice Škofic, ki je družinsko povezana s
potomci Janka Šlebingerja, zdaj vemo, da je psihologinja Barica
Marentič Požarnik nečakinja slavista Milovana Ilicha, pranečakinja
bibliotekarja Janka Šlebingerja in prapranečakinja bibliografa Franca
Simoniča. (re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006058.html)
-- miran

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: SlovLit <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Wed, 20 Sep 2017 14:50:38 +0200
Subject: Posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite Javnega posveta o novem
nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki bo potekal v torek, 28.
novembra 2017, v prostorih Ministrstva za kulturo.
Več v vabilu na
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/Vabilo_na_posvet_-_JP__resolucija.pdf

Služba za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit