[SlovLit] Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov pod naslovom Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Sep 18 21:01:32 CEST 2017


From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 18 Sep 2017 20:20:00 +0200
Subject: Vabilo

Spoštovani, vljudno vas vabimo, da se udeležite mednarodnega
znanstvenega srečanja mladih humanistov z naslovom Slovanski jeziki v
šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi, ki bo v organizaciji
Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
potekalo v petek, 22. septembra 2017, na Filozofski fakulteti v
Ljubljani (http://slavistika.net/sl/node/8482).

1. sekcija, predavalnica 18
9.45–10.05 Maja Šebjanič Oražem: Usposobljenost učiteljev začetnikov
za poučevanje materinščine
10.05–10.25 Špela Antloga: Reprezentacija spolov v slovenskem
medijskem diskurzu: kognitivno-diskurzivni vidik
10.25–10.45 Tjaša Markežič: Tvorba feminativov v slovanskih jezikih
11.30–11.50 Barbara Kopač: Morfološko-skladenjske posebnosti
političnega govora v slovenskem in ruskem jeziku
11.50–12.10 Urška Vranjek Ošlak: Frazeološkost večbesednega kolesarskega izrazja

2. sekcija, predavalnica 018
9.45–10.05 Svetlana Pakhomova: The phenomenon of increasing popularity
of the educational project "Total dictation"
10.05–10.25 Wojciech Sajkovski: La langue illyrique – the image of
South Slavic languages in French perspective in the Napoleonic era
10.25–10.45 Aleksandra Wojtaszek: Burek czy zapiekanka? Wyzwania
związane z przekładem współczesnej literatury chorwackiej na język
polski
11.30–11.50 Barbara Rzeźniczak: Język jako nośnik kultury w polskim
przekładzie powieści Gorana Vojnovicia »Čefurji raus!«
11.50–12.10 Weronika Woźnicka: Słowenia oczami Polaka, czyli polskie
przekłady elementów kulturowych w esejach Draga Jančara

3. sekcija, predavalnica 18
14.00–14.20 Александра Томић: Улога лектора у раду са страним студентима
14.20–14.40 Ljiljana Pticina: Podučavanje srpskog jezika kao stranog –
prednosti i nedostaci
14.40–15.00 Gordana Aleksova: Preveduvanjeto vo nastavata po J2
15.00–15.20 Elvira Mezit: Feminističke strategije u romanima „Frida
ili o boli“ i „Dora i Minotaur“ Slavenke Drakulić

4. sekcija, predavalnica 018
14.00–14.20 Veronika Šoster: Predstavitev prevajanja iz slovaščine v
slovenščino na primeru avtorskih prevodov poezije Karola Chmela
14.20–14.40 Luka Kropivnik: Besedila ruskih avtorjev v slovenskih
osnovnošolskih berilih od leta 1945
14.40–15.00 Ivana Zajc: Jezik v Grumovi dramatiki
15.00–15.20 Martin Vrtačnik: Kognitivna znanost na Slovenskem in (odrski) govor


Dodatne informacije o seznamu SlovLit