[SlovLit] Iz Prage -- Re: Anketa o jezikovni politiki -- Re: Center in periferija -- JT -- Nova Wikiknjiga

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Jul 29 19:09:14 CEST 2017


From: "Andrej Šurla" <andrej.surla na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 26 Jul 2017 15:20:57 +0200
Subject: Zamudniško o predpočitniških slovenskih kulturnih dogodkih v Pragi

Lepo pozdravljeni, novice bodo sicer že na meji zastarelosti, a se
vseeno spodobi obvestiti tudi o zadnjih slovenskih literarnih
dogodkih, ki so se pred poletnimi počitnicami zgodili v Pragi, zlasti
seveda o tistih, ki jih je pripravil ali pri njih tvorno sodeloval
lektorat slovenščine. Tik pred veliko nočjo smo tako praški slovenisti
s finančno pomočjo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
izvedli dva literarno-glasbena dogodka, zgodila se je predstavitev
antologije prevodov, ki smo jo soustvarili, vsaj posredno pa je z nami
povezana tudi slovenska številka ene izmed praških literarnih revij.
[Dalje zaradi dolžine na http://slov.si/doc/izprage_jul17.docx -- mh]

Vse lepo pozdravljam, kolegom lektorjem pa želim uspešno počitniško
polnjenje baterij za šolsko in izvenšolsko delo v novem šolskem letu,
Andrej Šurla

===

Od: Univerza v Ljubljani, Rektorat <rektorat na uni-lj.si>
Datum: 27. julij 2017 11:17
Zadeva: Vabilo k izpolnjevanju ankete o jezikovni politiki R Slovenije
na https://www.1ka.si/a/134692 (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006016.html)

===

http://primozsturman.blogspot.si/2017/07/kako-objaviti-literarno-delo-2.html
-- Primož Šturman: Kako objaviti literarno delo (2). Blogspot 27.
julija 2017. (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006028.html)

===

http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7395/ --
Poziv deležnikom na področju jezikovnih virov in tehnologij.
Ministrstvo za kulturo 28. 7. 2017.


===

https://sl.wikibooks.org/wiki/Dobrave_1900–1918 -- Na Wikiknjige
počasi postavljam in tam dopolnjujem poglavja štirizvezkovne
monografije vasi Dobrave. Gradivo za obdobje 1900--1918 je že
zaokroženo, sledili bodo 19. stoletje, 1918--1945, po 1945, Dobravski
kdojekdo in Dobravske domačije. Brez dLiba si takega dela ne
predstavljam in se ga ne bi lotil. Komentarji, popravki, dopolnila
dobrodošli. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit