[SlovLit] Ko se tam gori olistajo -- Konferenca študentov klasične filologije -- Ljubezen

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Jul 7 15:56:36 CEST 2017


Od: Breda Smolnikar <smolnikar.breda na amis.net>
Datum: 06. julij 2017 08:56
Zadeva: Dokumentarni film RTV Slovenija 2.7.2017 o literaturi Brede
Smolnikar (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006013.html)

Za vse, ki so na RTV Slovenija  dne 2. 7. 2017 zamudili dokumentarni
film o literaturi Brede Smolnikar, tale link:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174480221

Z lepimi pozdravi!
Breda Smolnikar

===

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/Novice/conference_schedule_glas_2017.pdf
-- program 3. regionalne konference študentov klasične filologije GLAS
2017 (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes) med 14. in 16.
julijem 2017 v Modri sobi na FF.

===

Alojzija Zupan Sosič (ur.), 53. SSJLK. Ljubezen v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi (Znanstvena založba FF, Zbirka Seminar
slovenskega jezika, literature in kulture, 2017); 13 eur;
http://centerslo.si/knjige/gradiva/seminarski-in-simpozijski-zborniki/53-ssjlk-2017/ssjlk-53/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit