[SlovLit] Google Scholar -- SSJLK 2017 -- Seja sveta za razvoj JVT

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jul 6 07:38:29 CEST 2017


Glej glej, Googlov Učenjak (https://scholar.google.si/) komaj 14 dni
po naložitvi 123 slovenističnih diplom na oddelčni strežnik že pošilja
obvestilo vsem raziskovalcem, ki smo vanj prijavljeni, v katerih
diplomah vse smo citirani. Težko bosta Scopus in WoS tekmovala s tem
odličnim in zastonj Googlovim servisom. -- miran

===

From: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Date: 2017-07-05 8:57 GMT+02:00
Subject: SSJLK 2017

https://www.dnevnik.si/1042777137/kultura/splosno/seminar-slovenskega-jezika-literature-in-kulture-ob-slovenscini-ni-nikoli-dolgcas
-- Maja Šučur: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ob
slovenščini ni nikoli dolgčas. Dnevnik 5. 6. 2017.

===

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/Zapisnik_2._seje_Sveta_za_JVT_20.6.2017.pdf
-- zapisnik druge seje Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov
in tehnologij.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit