[SlovLit] Mednarodno slavistično -- Fonološka delavnica v Ljubljani -- Re: Raba slovarjev

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jun 27 11:05:14 CEST 2017


From: boza krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Date: 2017-06-26 12:30 GMT+02:00
Subject: mednarodna slavistična dejavnost

23. in 24. junija je bila v Beogradu znanstvena konferenca z naslovom
Aktualni teoretično-metodološki problemi preučevanja in poučevanja
slovanskih jezikov, književnosti in kultur. Organizirala jo je
Komisija za izobraževanje pri Mednarodnem slavističnem komiteju, ki ji
predseduje prof. dr. Ljiljana Bajić, redna profesorica za didaktiko
književnosti na Filološki fakulteti v Beogradu.

V referatih in predavanjih udeležencev so bila obravnavana bodisi tudi
pri nas znana in aktualna didaktična vprašanja, ki jih je bilo
zanimivo primerjati z vidika izkušenj v različnih nacionalnih okoljih,
npr. kurikulum ali izkušnje z maturo in položajem materinščine v
šolskem sistemu, bodisi nekatera nova, npr. informacija o posebni
disciplini, teolingvistiki, ki se ukvarja s pomenskimi podstavami
leksemov in frazemov s področja religije, bogoslužja ipd. Veliko je
bilo razmišljanj o poučevanju slovanskih jezikov kot tujih, o
kontrastivnih in primerjalnih pristopih, preizkušenih v visokošolski
didaktiki, pa tudi o uvajanju možnosti digitalne tehnologije v
literarno recepcijo in produkcijo.

Konferenca je bila prva, ki jo je organizirala ta za mednarodno
slavistično okolje nova komisija, ustanovljena na zadnjem mednarodnem
slavističnem kongresu v Ohridu. V njenem okviru je bil tudi delovni
sestanek komisije, na katerem smo sprejeli statut, se odločali o
oblikovanju spletne strani in o udeležbi na mednarodnem slavističnem
kongresu, ki bo naslednje leto v Beogradu.

===

Od: Erika Kržišnik <erika.krzisnik na guest.arnes.si>
Datum: 27. junij 2017 09:24
Zadeva: Tretja torontsko-ljubljanska delavnica o slovenski fonologiji,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Torek, 4. julij 2017, Aškerceva 2, predavalnica 030
10:00 Nagovor Gregor Perko (prodekan),  Alenka Žbogar (predstojnica)
10:10 Mija Bon (Univerza v Ljubljani): Soglasniška harmonija v
primorskih narecjih z vpogledom v ostala slovenska narečja
10:40 Deepam Patel in Rosemary Webb (Univerza v Torontu): Nosna
harmonija v slovenšcini pod mikroskopom
11:10 Peter Weiss (ZRC SAZU): Zgornjesavinjsko narečje na kratko:
pogled domorodca
11:40 Rachel Evangeline Chiong in Andrea Macanovic (Univerza v
Torontu): Sekundarna palatalizacija v narecju Zadrečke doline
12:10 Kosilo
2:00 Luka Horjak (Univerza v Ljubljani): Izgovor slovenskih lastnih
imen v nemških pravorecnih slovarjih
2:30 Wenxuan Chen (Univerza v Torontu): Samoglasniška harmonija v slovenščini
3:00 Martin Vrtacnik (Univerza v Ljubljani): Odrski govor –
relevanten, a spregledan normodajalec
3:30 Peter Jurgec (Univerza v Torontu): Fonologija dvojčičev v slovenščini
4:00 Razprava in zaključek

Organizacijski odbor: Erika Kržišnik in Peter Jurgec

===

From: "Špela Arhar Holdt" <arhar.spela na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 27 Jun 2017 09:41:34 +0200
Subject: Mednarodna raziskava o rabi slovarjev - zadnjič
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005955.html)

Spoštovane kolegice in kolegi, pred časom smo vas prosili za
sodelovanje v mednarodni raziskavi o rabi enojezičnih slovarjev:
http://www.cjvt.si/raba-slovarjev/ . Veseli smo dosedanjega odziva in
vsem, ki ste že sodelovali, se lepo zahvaljujemo. Zbiranje podatkov se
počasi zaključuje, zato vse zainteresirane še enkrat prijazno
spodbujamo k udeležbi. Anketo lahko posredujete tudi naprej, vsako
mnenje je dragoceno.

Vnaprej hvala in lep pozdrav,
Špela Arhar Holdt


Dodatne informacije o seznamu SlovLit