[SlovLit] Analiza besedil -- Anketa o rabi slovarjev -- Avtomatsko ocenjevanje esejev -- Re: Alamutu na maturi v bran

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Maj 9 14:05:14 CEST 2017


Od: Pretnar, Ajda <Ajda.Pretnar na fri.uni-lj.si>
Datum: 09. maj 2017 10:11
Zadeva: Delavnica analize besedil

Spoštovani prof. Hladnik, prilagam povezavo do dogodka [...]:
https://orange.biolab.si/courses/text-analysis/#
[...] Delavnica bo potekala v angleščini, razen če bodo udeleženci
izključno slovensko govoreči. Vesela bom objave v Slovlitu in kjerkoli
bi bil še interes za delavnico. Za dodatne informacije sem na voljo.

Lep pozdrav,
Ajda Pretnar,
Laboratory for Bioinformatics,
Faculty for Computer and Information Science, UL

===

From: "Špela Arhar Holdt" <arhar.spela na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 9 May 2017 10:11:02 +0200
Subject: Mednarodna anketa o rabi slovarjev

Spoštovane kolegice in kolegi, vabimo vas k sodelovanju v raziskavi o
rabi splošnih enojezičnih slovarjev in odnosu do njih. Raziskava
poteka v 29 evropskih državah in je prva leksikografska uporabniška
študija tovrstnega obsega. Okvir za izvedbo ponuja Evropska mreža za
e-leksikografijo (http://www.elexicography.eu/), pobudnika raziskave
pa sta Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
(www.cjvt.si) in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina
(http://cuj.trojina.si/).

Reševanje vzame približno 15 minut, posebej pa vas prosimo, da
vztrajate do konca, saj vprašanjem, ki so enotna za vse jezike, sledi
del, ki se osredotoča na slovensko situacijo. K sodelovanju ste
povabljeni tudi tisti, ki slovarjev ne uporabljate redno, saj nas
zanimajo razlogi za neuporabo. Rezultati ankete bodo vodilo za razvoj
uporabnikom prijaznih jezikovnih virov in priročnikov.

Anketa je dostopna na tem naslovu:
https://www.unipark.de/uc/DictCultUse/?a=31. Več o raziskavi si lahko
preberete na tem naslovu: http://www.cjvt.si/raba-slovarjev/.

Prijeten teden vsem in vnaprej hvala,
Špela Arhar Holdt

===

Od: darja <darja.fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. maj 2017 12:59
Zadeva: [SDJT-L] [JOTA]: Vabilo na 7. predavanje
Za: sdjt-l na ijs.si, slovlit na ijs.si

Dragi vsi, lepo vabljeni na sedmo letošnje predavanje, na katerem bo
Kaja Zupanc s FRI predstavila svoje delo na področju avtomatskega
ocenjevanja esejev. Predavanje bo 25. 5. 2017 ob 15.15 v P21 na
Fakulteti za računalništvo in informatiko UL. Naslov predavanja:
Avtomatsko ocenjevanje esejev s sistemom SAGE+. Razumevanje besedila
je za računalnike še vedno zelo zahtevna naloga. Kljub temu se v
tujini za ocenjevanje esejev poleg časovno potratnega ročnega
ocenjevanja že vrsto let uporablja tudi računalnik. Na majski JOTI
bomo predstavili področje avtomatskega ocenjevanja esejev in sistem za
avtomatsko ocenjevanje angleških esejev SAGE+. Poleg ocenjevanja
sintakse besedila se bomo posvetili tudi semantiki. Spoznali bomo,
kako SAGE+ avtomatsko gradi ontologije iz besedil, in si pogledali,
kako mu te pomagajo pri razumevanju vsebine.

Lep pozdrav,
Darja Fišer

===

From: "DSKP Društvo" <dskp na dskp-drustvo.si>
Date: Tue, 9 May 2017 12:44:46 +0200
Subject: Pridobljeno s prevodom: Naš vsakdanji Fran v torek, 16. 5. 2017

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV  vabi na pogovorni večer v
okviru cikla Pridobljeno s prevodom Naš vsakdanji Fran z dr. Kozmo
Ahačičem  z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša  v torek, 16.
maja 2017, ob 19.30 na sedež Društva slovenskih književnih prevajalcev
 na Tomšičevi 12, Ljubljana. Prireditev sofinancira Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije.

===

Od: Denis Poniž <denis.poniz na guest.arnes.si>
Datum: 09. maj 2017 12:51
Zadeva: [re: Alamutu na maturi v bran
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005954.html)]

Včasih je veljalo – in na žalost še vedno velja, posebej v režimih z
nizko stopnjo demokracije – da smejo o zdravniških, pravniških in
teoloških zablodah razpravljati samo zdravniki, pravniki in teologi.
Debata okoli naslova letošnjega slovenskega maturitetnega »eseja« je
sumljivo podobna zgoraj opisani triadi. O maturi vedo, kaj je »prav«
in kaj ne samo slovensti. A če smo del demokratičnega sveta ali vsaj
hočemo biti, potem morajo spoštovani slovenisti in vsi njihovi
privrženci dopustiti t.im. laični javnosti, da izrazi svoja mnenja in
pomisleke, pa naj se jim zdijo še tako nestrokovni, deplasirani ali
neumestni. Saj je, ne nazadnje, vsakoletna matura dogodek, ki posega v
življenje kar lepega števila prebivalcev  Slovenije. A ne mislim
razpredati o primernosti ali neprimernosti naslova »eseja«, ampak o
samem izboru obeh »maturitetnih« romanov. Dejstvo je, da Bartolovega
Alamuta v dobri recepcijski kondiciji ohranja predvsem nekaj
vzporednic z realnostjo sodobnega sveta, zaznamovanega z deli (ali
zločini) muslimanskih ekstremistov, čudno podobnih Bartolovim junakom.
A da Alamut ni visoka literatura, ampak precej nespretno napisano
trivialno branje, je težko spodbiti z nepristranskimi strokovnimi
argumenti. In da tudi Huxleyev črno-utopični roman ni ravno presežek
tovrstnega pisanja, je mogoče razbrati že iz angleških literarnovednih
priročnikov. Moje vprašanje se glasi: ali spoštovani člani maturitetne
komisije res niso sposobni najti dveh romanov, ki bi o svetu, ljudeh,
zgodovini in njihovih problemih poročali v nekoliko prijaznejši luči?
Kaj je treba mladim ljudem, obkroženim s kaotično in dekadentno
sedanjostjo, s svetom, ki jim ga mediji kar naprej prikazujejo kot
problematičnega, brezupnega, še bolj črnega, kot sta ga prikazala
Bartol in Huxley, tudi na maturi ponujati tako skisano jed? Tisti, ki
me bolje poznajo oz. poznajo moje pisanje vedo, da nisem nikakršen
zagovornik lažnega in pocukranega optimizma, ampak, kar je preveč, je
preveč. Sprašujem maturitetno komisijo za slovenski jezik in njenega
predsednika: kaj res niso našli v slovenski in svetovni literaturi
dveh proznih del, ki prikazujeta svet in človeka na nevtralen, če ga
že ni mogoče prikazati (zaradi meni neznanih didaktičnih protokolov)
na pozitiven ali celo humoren, ironičen način?

Denis Poniž


Dodatne informacije o seznamu SlovLit