[SlovLit] V Poznanj -- SSS Letter 80 -- Primerjalna književnost 40/1 (2017)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jun 26 09:06:27 CEST 2017


Od: Tina Jugovič <tinajugovic1 na gmail.com>
Datum: 23. junij 2017 20:23
Zadeva: za slovlit Na konferenco v Poznanj

Inštitut za slovansko filologijo na Univerzi Adama Mickiewicza v
Poznanju vabi na prvo mednarodno konferenco iz cikla Humanistika v
naravi, narava v humanistiki z naslovom Slovanski svet s ptičje
perspektive. Konferenca bo potekala 23. in 24. novembra 2017 v
Poznanju. Motiv ptice v slovanskem svetu (z jezikoslovnega,
literarnega, kulturološkega, folklorističnega, zgodovinskega in
etnološkega vidika) spodbuja k znanstveni refleksiji  in
humanističnemu pogledu na naravo. Na konferenci so predvidene sledeče
obravnave: ptica kot motiv v slovanskih literaturah; simbolika ptice v
slovanskem svetu; ptica v slikarstvu in kiparstvu; ptica v slovanski
folklori; ptičje v jeziku; ptice v zgodovini. Vabljeni k prijavi do
30. 8. 2017. Več informacij na http://slov.si/doc/poznanj2017.doc ,
prijavnica na humanistyka.przyroda na gmail.com in na
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40364&lang=ukr&news_code=The-First-International-Conference---Slavdom-from-birds----perspective----23-24-November-2017--Pozna--

dr. Magdalena Baer
Inštitut za slovansko filologijo
Univerza Adama Mickiewicza v Poznanju

===

From: Kristina Reardon <kristina.reardon na gmail.com>
Date: 2017-06-23 20:59 GMT+02:00
Subject: Spring 2017 Society for Slovene Studies Newsletter

Dear colleagues, Attached (http://slov.si/doc/sssletter80.pdf), please
find the spring 2017 edition of the Society for Slovene Studies
newsletter. Please feel free to be in touch with any questions or
concerns. Wishing you all the best as we embark upon the summer
season! Lep pozdrav, Kristina -- Kristina Reardon Secretary, Society
for Slovene Studies

===

Od: Marijan Dovic <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Datum: 26. junij 2017 08:51
Zadeva: PKn 2017/1

Izšla je nova številka revije Primerjalna književnost (PKn 40.1, 2017)!

TEMATSKI SKLOP Medialnost in literatura, ur. Urška Perenič
Urška Perenič: H konceptu medialnosti, tretjič (predgovor)
Andrej Košir: Kako tehnologija oblikuje medije: tehnološki pogled
Dejan Kos: Mediji in spremembe v literarnem sistemu: zgodovinski vidiki
Matija Ogrin: O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v
tiskano knjigo v slovenski književnosti
Miran Hladnik: Nesporazumi z medijem
Janez Strehovec: Po hipertekstni fikciji: remediirana in konceptualna
besedila in zgodbe
Željko Uvanović: Marshall McLuhan’s Ambivalent Prophecies of Digital
Age and Kathrin Röggla’s Pessimistic Diagnoses
Urška Perenič, Jurij Bon, Grega Repovš, Indre Pileckyte: Branje
poezije na papirju in zaslonu: medijske tehnologije in transformacije
v percepciji

RAZPRAVE
Matic Kocijančič: Kreontova nova oblačila: Žižkova interpretacija
Sofoklove Antigone
Matevž Kos: »Človek v pragozdu« pri Dušanu Pirjevcu in Vitomilu
Zupanu: detajl in njegov kontekst
Andrejka Žejn: Medbesedilnost in retoričnost baročne
asketično-meditativne proze na primeru Poljanskega rokopisa
Lidija Rezoničnik: Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi


Dodatne informacije o seznamu SlovLit