[SlovLit] Kvantitativna filmska študija -- Sovražni govor -- Izvirna slovenska drama -- Festival angažiranega pisanja -- Kultura in jezik

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 12 14:41:56 CEST 2017


https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet14.pdf -- Maria
Kanatova, Alexandra Milyakina, Tatyana Pilipovec, Artjom Shelya, Oleg
Sobchuk, Peeter Tinits: Broken Time, Continued Evolution: Anachronies
in Contemporary Films. Stanford LiteraryLab Pamphlet, 14. aprila 2017
(kvantitativna kulturna zgodovina na primeru filma -- delo študentov
iz Tartuja, več o njem na
http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-April/014696.html).

===

http://revijavklop.si/clanek/v-srediscu/56e00287483b9/intervju-lenart-j-kucic
-- Lenart J. Kučić: Sovražni govor. Vklop apr. 2017. (Na prispevek
Nenasilna komunikacija --
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005864.html -- ni bilo
odzivov, zato na podobno temo tokrat pod razločnejšim naslovom
Sovražni govor. -- mh)

===

http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174460731 -- Panoptikum: Izvirna
slovenska drama. Vodi: Boštjan Narat, gostje: Janez Pipan, Mateja
Pezdirc Bartol, Saša Pavček, Simona Semenič. RTV SLO 16. 3. 2017.

===

http://itn-fest.si/ -- itn.: Mladinski program angažiranega pisanja.
Vodnikova domačija Šiška 21.--22. apr. 2017. Tu mdr.: Je vsako branje
branje iz užitka? Lenart J. Kučić: Medijska pismenost, ena od
pomembnejših veščin ... (več tudi na
https://www.facebook.com/intakonaprej/)

===

http://www.ff.uni-lj.si/node/8271 -- Javno predavanje prof. dr. Davida
Johna Limona ob izvolitvi v naziv redni profesor  z naslovom KULTURNE
DIMENZIJE IN ODNOS DO JEZIKA (CULTURAL DIMENSIONS AND LANGUAGE
ATTITUDES) bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 11.00 uri v Modri sobi na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit