[SlovLit] Brucovanje -- De Gruyter -- Re: Ne vozi, ko piješ -- Re: Okrasni pridevki

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Mar 21 20:17:07 CET 2017


Ljubljansko slovenistično brucovanje bo v sredo 22. marca ob 22.00 Pod skalco.

===

http://degruyteropen.com/subject/language-literature/ -- De
Gruyterjeve prosto dostopne jezikoslovne in literarnovedne
publikacije.

===

V četrtek 23. 3. 2017 ob 11.30 bo v prostorih Agencije za varnost v
prometu na Kotnikovi 19a v Ljubljani sestanek o sloganu Ne vozi, ko
piješ alkohol. Mene ta dan ne bo v Ljubljani. Je bil povabljen na
sestanek še kdo od jezikoslovcev, ki bi lahko povedal, da se o
pravopisu ne moremo usklajevati, ker jezikovna pravila (tako kot
prometna pravila) lahko samo upoštevamo ali pa kršimo. Slogan Ne vozi,
ko piješ alkohol, je pač napačen. Za glasovanje o tem, katera od
pravilnih formulacij se zdi slogovno ustreznejša, pa bi najprej
potrebovali seznam predlogov, od Ne vozi pijan. / Ne vozi pijana. do
Ne vozi pod vplivom alkohola. -- miran (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005825.html in nazaj in
naprej)

===

Od: Aleksander Bjelčevič <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
Datum: 21. marec 2017 19:19
Zadeva: RE: [SlovLit] Okrasni pridevki
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005889.html in nazaj)

Ukrasne pridevke včasih razumemo preširoko, včasih preozko: Bela cesta
je ukrasni pridevek, rumena miza pa ni: prvi je, zato ker je to
tavtologija, drugi ni, ker je navaden pridevnik. Pridevnik postane
ukrasni takrat, ko s samostalnikom tvori nek trop, npr. tavtologijo
ali metaforo. Najbrž velja podobno tudi za vrstne pridevnike (a
primera se zdajle ne spomnim): za oba navedena primera (spev, raj) je
pa že kolegica Kržišnik povedala, da sta metaforična zaradi
samostalnika in ne zaradi pridevnika, torej nista ukrasna.

Lepo vas pozdravljam
Aleš Bjelčevič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit