[SlovLit] Razpisi MK -- O Hlebnikovu -- V Kopru o slovenščini in angleščini

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Mar 11 10:25:35 CET 2017


From: Irena.Grahek na gov.si
To: SlovLit <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Fri, 10 Mar 2017 14:24:56 +0100
Subject: Objavljen razpis za prožne oblike učenja

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo
objavljen javni razpis za izbor projektov Spodbujanje prožnih in
inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij.
Predmet razpisa bo sofinanciranje projektov za spodbujanje prožnih in
inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij,
namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim
učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo. Odločitev
o podpori javnemu razpisu je izdala Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Več informacij najdete na spletni strani
ministrstva: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1813

Služba za slovenski jezik

===

http://poetikon.si/lire/506-hlebnikov-1 -- Velimir Hlebnikov, Zbrane
pesmi in pesnitve 1917--1922 - 1. zvezek. Spr. beseda Andrej Kalc.
zbirka Poetikonove lire, 2016.

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 11 Mar 2017 09:38:04 +0100
Subject: Razprava v Kopru o slovenščini in angleščini

Teden Univerze na Primorskem med 13. in 17. marcem 2017
(https://www.upr.si/sl/medijski-center/novosti-in-obvestila/program-tedna-univerze-na-primorskem-13-3---17-3-2017)

Ponedeljek, 13. marca 2017, ob 13.45, Fakulteta za management (Velika
predavalnica, Cankarjeva 5, Koper)
Predavanji in razprava o jeziku: Slovenščina in angleščina v primežu
internacionalizacije in globalizacije | Kako se jezika spreminjata?
Kako se spreminja uporaba uradnih, lokalnih jezikov in globalnega
oziroma 'skupnega' jezika? Vabljeni govorci bodo po predavanjih na
kratko predstavili svoje mnenje o rabi uradnih jezikov in angleščine v
Sloveniji (s poudarkom na visokem šolstvu). Sledila bo razprava.
Predavanji bosta v slovenskem in angleškem jeziku, eno od kratkih
poročil pa v italijanskem jeziku.

Plenarni predavanji:
• izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert (slovenistka z Oddelka za
prevodoslovje FF UM): Ali študenti (še) potrebujejo slovenščino?
• red. prof. dr. Nada Šabec (anglistka z Oddelka za anglistiko in
amerikanistiko FF UM): Do we really need to know English in order to
understand Slovene?

Slovenščina oz. uradni in tuji jeziki v visokem šolstvu na Univerzi na
Primorskem (mag. Dubravka Celinšek, Katedra za tuje poslovne jezike,
UP FM)
• dr. Vladka Tucovič (Oddelek za slovenistiko UP FHŠ),
• dr. Anja Zorman (Oddelek za italijanistiko UP FHŠ),
• dr. Mirko Markič (Katedra za management UP FM),
• mag. Suzana Sedmak in mag. Primož Turk (Katedra za politologijo,
sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu UP
FM),
• dr. Katarina Krapež (Katedra za pravo UP FM),
• dr. Franko Milost (Katedra za računovodstvo in revizijo UP FM


Dodatne informacije o seznamu SlovLit