[SlovLit] Revija Glotometrics v prostem dostopu -- Iskanje po imenu in priimku -- Slavistična revija 2017/1

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Mar 11 22:08:57 CET 2017


http://www.ram-verlag.eu/journals-e-journals/glottometrics/ -- Vse
številke revije Glottometrics, namenjene kvantitativnim raziskavam
jezika in besedil (1, 2001 - 36, 2017), so od zdaj naprej prosto
dostopne na spletu!

===

Informacijska pooblaščenka je pred leti zaradi "varstva zasebnosti"
prepovedala iskanje po imenu in priimku v besedilnem korpusu Nova
beseda (o tem sem tožil tudi v Novi pisariji:
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Varovanje_zasebnosti). Na
lokaciji http://bos.zrc-sazu.si/s_nova_beseda.html nas poizvedovanje
po Francetu Prešernu tako pripelje do sporočila, da iskalni niz
"zaradi varstva osebnih podatkov ne sme vsebovati dveh zaporednih
osebnih lastnih imen. (Odločba Informacijskega pooblaščenca Republike
Slovenije št. 0612-63/2012/5 z dne 5. 7. 2012)" Bedasti in
kulturnosabotažni odločbi se lahko izognemo z iskanjem na
alternativnem mestu: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html -- miran

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 11. marec 2017 11:34
Zadeva: Medialnost in literatura, prvič

Izšla je 1. številka Slavistične revije za leto 2017, ki je že
dostopna na spletu (http://srl.si), naročnike revije pa bo tiskani
izvod pričakal v nabiralnikih v naslednjih dneh. V njej objavljamo
enega od treh načrtovnih tematskih blokov, ki so rezultat dvodnevne
mednarodne konference Medialnost in literatura/Mediality and
Literature (http://www.sdpk.si/datoteke/povzetki_medialnost.pdf), ki
je potekala v organizaciji Slovenskega društva za primerjalno
književnost in v soorganizaciji s Slavističnim društvom Slovenije in
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani konec novembra 2016. Več v
uvodu v prvi tematski blok (http://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_1_01.pdf).
Načrtovana sta še dva tematska bloka, ki bosta predvidoma izšla v 2.
letošnji številki SR in v 1. št. revije Primerjalna književnost, s
čimer želimo tudi simbolno pokazati na sodelovanje obeh društev.

Za tematskim blokom objavljamo tekočo znanstveno produkcijo s področja
jezikoslovja in literarne vede. Vabljeni k branju!

Medialnost in literatura I (ur. Urška Perenič)
Urška Perenič: Še k pojmu medialnosti
Helmut Schanze: Medialnost literature: Ali obstaja v medijski znanosti
»posebna nemška pot«? (prev. Urška Perenič)
Peter Scherber: Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur Internetkultur
Klemens Gruber: Kinofikacija umetnosti (prev. Urška Perenič)
Tomaž Toporišič: Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks
Andrej Leben, Dominik Srienc: Novi mediji v sodobni literarni praksi
koroških Slovencev

Andreja Žele: Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih
Ivo Kerže: Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja
Мария Вадимовна Скачедубова: К интерпретации случаев употреблениял-
формы без связки (на материале Ипатьевской летописи)
Ivana Zajc: Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove
opredelitve in problematična mesta
Slobodan Vladušić: Kiš in Andrić – možna poetološka vzporednica
Павел Успенский: Николай Гумилев как Николай Ростов: об одной
жизнетворческой модели поэта
Kristina Riman: Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Stareta
Igor Žunkovič: Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik

Milena Nosková, Miloš Zelenka: Francoska monografija o Borisu
Pasternaku: Michel Aucouturier: Un poète dans son temps: Boris
Pasternak


Dodatne informacije o seznamu SlovLit