[SlovLit] Govorna fluentnost -- Re: Habilitacije -- Pridiga o slovenščini na univerzah -- O ruskem jezikoslovju

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Mar 6 09:06:19 CET 2017


Od: Vesna Hadzi <vesna.hadzi na guest.arnes.si>
Datum: 04. marec 2017 19:36
Zadeva:  Govorna fluentnost

Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani vljudno vabita na gostujoče predavanje zaslužnega
profesorja dr. Damirja Horge (Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu)
z naslovom Govorna fluentnost. Predavanje bo v sredo, 8. marca 2017,
ob 10.30 v predavalnici 4.

===

Oddelek za slovenistiko FF UL načrtuje v zgodnjem poletju dva razpisa
za področje slovenske književnosti: polnega učiteljskega mesta s
poudarkom na slovenski poeziji 20. in 21. stoletja in polovičnega
asistentskega mesta, obe mesti z zasedbo 1. oktobra 2017. Interesenti
z doktoratom bi glede na naše predhodne razmisleke
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005856.html) že zdaj
lahko zaprosili za ustrezno habilitacijo UL. -- mh

===

From: marko marincic <markomarincic na gmail.com>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 04 Mar 2017 20:42:00 +0100
Subject: Priložnostna pridiga o slovenščini na univerzah

http://radio.ognjisce.si/sl/187/slovenija/23242/

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 05. marec 2017 22:26
Zadeva: Predavanja ruskih jezikoslovcev

V naslednjem tednu nas bosta obiskala pomembna ruska jezikoslovca:
akad. prof. dr. Vladimir A. Plungjan (Inštitut za ruski jezik Ruske
akademije znanosti, Inštitut za jezikoslovje Ruske akademije znanosti)
in prof. dr. Ekaterina V. Rahilina (Inštitut za ruski jezik Ruske
akademije znanosti,  Fakulteta za humanistiko Univerze NIU VŠE). Gosta
sodita med ustanovitelje Ruskega nacionalnega korpusa
(http://www.ruscorpora.ru) in vodita projekt Korpusna slovnica ruskega
jezika (http://rusgram.ru/main), ki ga bosta med gostovanjem
predstavila. Imela bosta cikel predavanj:

a) v torek,  7. 3., ob 18.00 v Ruskem centru znanosti in kulture
(Ciril-Metodov trg 1) bosta imela predavanje z naslovom Korpusno
jezikoslovje in Nacionalni korpus ruskega jezika.
b) V sredo, 8. 3., ob 13.00 v Mali dvorani Inštituta za slovenski
jezik  F. Ramovša ZRC (Novi trg 4) bosta imela v angleščini predavanje
z naslovom Projekt korpusne slovnice ruskega jezika. Predstavila bosta
prvi zvezek nove slovnice.
c) V četrtek, 9. 3., ob 9.40 (pred. 4, FF) bo prof. Rahilina v
angleščini predavala o leksikalni tipologiji.
d) V četrtek, 9. 3., ob 13.00 (pred. 024, FF) bo imel prof. Plungjan
predavanje z naslovom Ruski neklasični verz. Predavanje bo v ruščini.
e) V ponedeljek, 13. 3., ob 18.00 bo imel prof. Plungjan predavanje v
Lingvističnem krožku (pred. 325, FF) z naslovom Tipologija izražanja
aspekta (Aspect cross-linguistically). Predavanje bo v angleščini.

Vljudno vabljeni!
Mladen Uhlik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit