[SlovLit] Novo v knjigarni FF -- Filološke pripombe -- Re: Habilitacijski nazivi -- Slovstvena folklora

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Feb 23 15:53:07 CET 2017


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 23. februar 2017 14:18
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Tanja Žigon, Karin Almasy, Andrej Lovšin, Vloga in pomen prevajanja
učbenikov v 19. stoletju: kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki
(Znanstvena založba FF, Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, 2017);
cena: 15,00 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/vloga_in_pomen_prevajanja_ucbenikov

Tamara Mikolič Južnič, Nominalizacija: korpusni pristop h
kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem (Znanstvena založba FF,
Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, 2017); cena: 20,00 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/nominalizacija

Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman, Oblike v oblakih.
Slovnične preglednice (Znanstvena založba FF, Center za slovenščino
kot drugi in tuji jezik, 2017); cena: 8,00 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/oblike_v_oblakih

Lucy Hughes-Hallett, Ščuka. Gabriele d'Annunzio: pesnik, zapeljivec in
vojni pridigar (Modrijan, 2016); cena: 32,90 eur. Vse publikacije
Znanstvene založbe FF najdete na https://knjigarna.ff.uni-lj.si/

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 23. februar 2017 14:33
Zadeva: Filološke pripombe/ Philological studies

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vabim vas, da s svojimi
prispevki sodelujete v novi številki revije Filološke pripombe
(Philological Studies). [Več o reviji na
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005539.html -- mh]

Rok za oddajo prispevkov je 25. marec 2017.  Na koncu prispevka naj bo
povzetek v angleščini (največ eno stran dolg). Besedila morajo biti
klasificirana in urejena za tisk v skladu s pravili, ki jih boste
našli na spletni strani:
http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Itemid=212
Besedilo pošljite v elektronski obliki na naslov:
contact na philologicalstudies.org ali mladen.uhlik na gmail.com

Hvala in lep pozdrav,
Mladen Uhlik, Oddelek za slavistiko FF

===

From: "Aleš Vaupotič" <ales.vaupotic na ung.si>
Cc: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 23 Feb 2017 15:10:37 +0100
Subject: Re: Habilitacijski nazivi
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005857.html)

Spoštovani kolegi! H komentarju Andreja Brodnika bi dodal, da je
praksa, ki jo omenja, na Univerzi v Novi Gorici že dolgo uveljavljena,
namreč da je doktorski ali podoktorski študij v tujini pogoj za
habilitacijo v docenta. Pri razpisih se zahteva ustrezanje našim
pogojem. Lep pozdrav, Aleš Vaupotič, Fakulteta za humanistiko Univerze
v Novi Gorici

===

From:   Bjelčevič, Aleksander <Aleksander.Bjelcevic na ff.uni-lj.si>
Subject: Nastopno predavanje Barbare Ivančič Kutin
Date sent: Thu, 23 Feb 2017 13:32:55 +0000

Preizkusno predavanje Barbare Ivančič Kutin za izvolitev v naziv
docentke za slovensko književnost z naslovom Slovstvena folklora na
terenu in v kabinetu ter njeno razmerje do literature  bo v torek, 7.
marca, ob 17.00 v Modri sobi v 5. nadstropju Filozofske fakultete v
Ljubljani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit