[SlovLit] Poletna šola spletne slovenščine JANES -- Simpozij o Thomasu Bernhardu -- Filološke pripombe (Philological Studies)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Maj 3 18:26:40 CEST 2016


From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>
Date: Tue, 3 May 2016 11:45:12 +0000
Subject: Vabilo na poletno šolo spletne slovenščine JANES

Spoštovani, na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani letos prirejamo poletno šolo spletne slovenščine JANES
(http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/). Potekala bo od 4.
do 8. julija 2016, namenjena pa je študentom, ki jih zanima korpusno
jezikoslovje v povezavi s spletno slovenščino. Vključevala bo
predavanja in delavnice na temo slovenščine na spletu in v novih
medijih, ki jih bodo izvedli predavatelji: dr. Špela Arhar Holdt, doc.
dr. Helena Dobrovoljc, doc. dr. Darja Fišer, dr. Polona Gantar, doc.
dr. Nataša Logar, dr. Mija Michelizza, asist. dr. Damjan Popič, dr.
Tadeja Rozman in red. prof. dr. Marko Stabej.

Ob zaključku poletne šole bodo študenti svoje raziskovalne rezultate
javno predstavili, najboljši pa bodo predstavljeni na mednarodni
konferenci o računalniško posredovani komunikaciji in družbenih
omrežjih, ki jo prirejamo 28. in 29. septembra 2016 v Ljubljani
(http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/).

Poletna šola JANES je sofinancirana s sredstvi nacionalnega temeljnega
projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne
slovenščine (J6-6842), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, in Slovenske nacionalne raziskovalne
infrastrukture CLARIN Slovenija, zato prijavnine na šolo ni. Za vse
udeležence, ki si bodo to želeli, bomo prehrano organizirali v bližini
fakultete (cca. 10 €/kosilo). Pogoj za udeležbo na šoli je, da
študenti obvezno in aktivno sodelujejo pri celotnem programu.

Ker je število mest omejeno na 25, zainteresirane študente prosimo, da
čim prej, najkasneje pa do 1. junija 2016 izpolnijo prijavni obrazec,
ki je dostopen na spletni strani poletne šole oziroma na povezavi
http://goo.gl/forms/V14fqWxFBu

Lep pozdrav,
doc. dr. Darja Fišer

===

From: Beletrina <info na zalozba.org>
Date: Tue, 3 May 2016 12:32:25 +0000
Subject: Simpozij o Thomasu Bernhardu: torek, 10. maj, 10.30-13.00,
Cankarjev dom M3, M4

[Vabilo je v slikovnem formatu. -- mh]

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 03. maj 2016 17:44
Zadeva: Filološke pripombe (Philological Studies)

Spoštovane kolegice in kolegi, vabim vas, da s svojimi prispevki
sodelujete v novi številki revije Filološke pripombe (Philological
Studies). Filološke pripombe je slavistična revija s področja
humanističnih ved. Nastala je kot rezultat meduniverzitetnega
sodelovanja Filološke fakultete Permske državne univerze, Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za makedonsko književnost,
ki deluje v okviru Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, in
Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Revija Filološke pripombe  je
vključena, indeksirana in arhivirana v spletnih knjižnicah Srednje in
Vzhodne Evrope (C.E.E.O.L), na hrvaškem portalu za znanstvene revije
Hrčak ter ruskem indeksu znanstvenega citiranja (РИНЦ). Revija ima
mednarodni uredniški odbor. Prispevki se recenzirajo.

Članki v reviji so razvrščeni v naslednje tematske sklope:
Filozofsko-kulturološki problemi
Zgodovina in filologija
Jezik v zgodovinsko-kulturnem kontekstu (primerjalni vidik)
Književnost v medkulturnem kontekstu
Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti
Jezikoslovje. Didaktika poučevanja jezikov
Recenzije, poročila in zapiski.

Uradni jeziki zbornika so slovenščina, hrvaščina, makedonščina,
ruščina in angleščina. Rok za oddajo prispevkov je 1. julij 2016.  Na
koncu prispevka naj bo povzetek v angleščini (do 1 strani). Besedila
morajo biti klasificirana in urejena za tisk v skladu s pravili, ki
jih boste našli na spletni strani:
http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=549&Itemid=212
Besedilo pošljite v elektronski obliki na naslov:
mladen.uhlik na gmail.com Več informacij na:
http://philologicalstudies.org/

Hvala in lep pozdrav,
Mladen Uhlik, Oddelek za slavistiko FF


Dodatne informacije o seznamu SlovLit