[SlovLit] O branju v Kopru -- Nove knjige Slovenske matice -- Re: O zamenjavanju besed

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Feb 13 23:35:55 CET 2017


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 13 Feb 2017 09:21:46 +0100
Subject: Februarski Pogovor o branju v Kopru z Isabello Flego

Spoštovani, medijski odmev o januarskem Pogovoru o branju z Andrejem
Rozmanom Rozo je dostopen prek povezave:
http://www.primorske.si/Novice/Kultura/Roza---moz-besede , fotografije
pa: https://www.facebook.com/kulturni.klub.koper/photos/rpp.763248827035338/1661154577244754/?type=3&theater
.

V mesecu, ko se spominjamo pesnika Prešerna, pa bo gostja Pogovora o
branju v organizaciji Kulturnega kluba/Club culturale in Slavističnega
društva Koper -- koprska pesnica, prozaistka in esejistka Isabella
Flego. Z avtorico se bo pogovarjala slavistka Jasna Čebron, poezijo pa
bosta brali še dve profesorici slovenščine, Ines Cergol (tudi pesnica
in pravajalka) in Elen Slavec.

Vabljeni v kavarno koprskega gledališča v torek, 14. 2. 2017, ob 20.
uri. Več o avtorici (iz besedila, ki bi moralo bili objavljeno na
spletni strani Gledališča Koper, pa je pomotoma izpadlo):

Koprčanka Isabella Flego je pesnica, pisateljica, raziskovalka,
urednica in aktivna predstavnica italijanske skupnosti v našem
družbenem življenju; bila je učiteljica in ravnateljica ter podžupanja
Mestne občine Koper in je predsednica društva občank za zagotavljanje
enakih možnosti POEM in podpredsednica čezmejnega združenja Ženske
Evrope – Donne d’Europa – Women of Europe.

Objavila je obsežno monografijo o koprskem plemiču Girolamo Gravisiju
(1998) in  uredila več zbornikov – Tre mondi (2013), Personaggi
femminili di Fulvio Tomizza (2013), Vesela srečanja (2014) in Scripta
manet (2015). V zbirkah pesmi in proze: Il primo giorno (2001), Oltre
le pupille/Onkraj zenic (2005), Il monopattino e la bambola di pezzza
(2007) in Mate Masie (2013) izpoveduje svoja doživetja otroštva v
istrski Raši, zorenje in spoznavanje odraslosti v Kopru in odkrivanje
drugačnosti v afriški Gani, kjer je preživela pet let. Njeno delo je
bilo večkrat nagrajeno z uglednimi mednarodnimi nagradami.

»Tematsko se poezija Isabelle Flego večinoma nanaša na intimo,
predvsem na ljubezen, ki se izraža kot premagovanje osamljenosti ali
bolečine ./.. / avtorica zrcali lastne izkušnje in kraje, kjer je
živela, kakor tudi kolektivno istrsko tragedijo.« (Nives Zudič,
Zgodovina in antologija italijanske književnosti Kopra, Izole in
Pirana)

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Mon, 13 Feb 2017 14:39:32 +0100
Subject: Nove knjige Slovenske matice

Pretekli teden je iz tiskarne prišla in bila v Tolminu javnosti prvič
predstavljena Tolminska knjiga, in sicer kot zadnja knjiga iz lanskega
programa Slovenske matice (SM). Za sloveniste in literarne
zgodovinarje je najstarejša slovenska znanstvena založba SM v zadnjem
letu izdala štiri posebej zanimive knjige, na katere opozarjamo bralce
SlovLit.

V dvorani SAZU v Ljubljani (Novi trg 3) bodo v ponedeljek, 20.
februarja 2017 ob 12. uri (in ne 14. februarja, kot je bilo prvotno
predvideno) predstavili zbornik O Danetu Zajcu (1929-2005). Spomini,
razumevanja, misli (ob desetletnici pesnikove smrti). Neža Zajc je v
knjigi zbrala in uredila deset pričevanj, spominov, interpretacij in
posebnih notranjih pogovorov, ki so jih prispevali N. Grafenauer, I.
Grdina, J. Kos, B .A. Novak, J. Perovšek, D. Poniž, I. Saksida, B.
Senegačnik, T. Toporišič in N. Zajc. Predstavitev zbornika bo
spremljala tudi priložnostna razstava.

Zaslužni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije,
akademik dr. Janko Kos je pri SM lani izdal knjigo Sociologija
slovenske literature. Avtor razume literarno sociologijo kot posebno
znanstveno disciplino na meji med sociologijo in literarno vedo. Delo,
ki je razdeljeno na šest vsebinskih poglavij (izhodišča in metode,
ljudsko slovstvo, cerkveno slovstvo, cerkvena književnost, literatura
19. stoletja ter literatura 20. stoletja), interpretira slovensko
literaturo v širokem zgodovinskem loku družbenih okoliščin in
ideologij.

V zbirki knjig z izborom pesmi, zgodb in pričevanj o slovenskih mestih
(tudi treh v sedanjem zamejstvu: Trstu, Gorici in Celovcu) je
Slovenska matica zdaj izdala še trinajsto in štirinajsto knjigo, ki ju
spet bogatijo dodana likovna dela v izboru predsednika in v. d.
urednika SM akademika prof. dr. Milčka Komelja. Pri Blejski knjigi je
Komelj z Marjeto Zorec sodeloval tudi pri izboru zgodovinski in
literarnih besedil kar 93 avtorjev na 400 tiskanih straneh. Na Bled je
navezanih vrsta literarnih del proze in poezije, posebej bogato pa je
spominsko gradivo pričevalcev iz različnih obdobij: od habsburških,
karadjordjevičevskih in nemških okupacijskih do povojnih. Reprodukcij
likovnih del je v prilogah 36 in ena na ovitku.

Besedila 47 avtorjev za Tolminsko knjigo na 304 straneh je izbral in
uredil tamkajšnji domačin Zdravko Duša in z reprezentativnim izborom
18 slikovnih prilog in ene na ovitku obogatil Milček Komelj. Avtorji
besedil (objavljenih od 19. do 21. stoletja) s Tolminskega izvirajo in
ga opisujejo, v nekaterih primerih tudi soustvarjajo njegovo literarno
oz. kulturno identiteto, ali pa ga jemljejo kot motivno izhodišče za
literarno ustvarjanje oziroma sta se Tolmin in njegova širša okolica
znašla med njihovimi impresijami, vtisi z občasnih ustvarjalnih
obdobij, ki so jih preživeli tod. Skupaj s spremno besedo smo tako
dobili zaokroženo podobo tolminske književnosti in Tolminske v
književnosti.

Knjige Slovenske matice so dostopne v bolje založenih – tudi zamejskih
– knjigarnah in knjižnicah, seveda pa jih lahko dobite na sedežu SM v
Ljubljani (Kongresni trg 8) ali naročite na slovenskamatica na siol.net .
Naslove vseh knjig v Matičini zalogi si lahko ogledate na spletnem
naslovu http://www.slovenska-matica.si/vse_knjige . Druga vsebina
spletnih strani SM bo v kratkem prenovljena, deloma morda še pred
predvidenim zborom članov 28. februarja.

(Janez Stergar, podpredsednik SM)

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 13 Feb 2017 11:06:37 +0100
Subject: O zamenjevanju besed (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005839.html in nazaj)

Miran, k temi o zamenjevanju osebnih in zemljepisnih lastnih besed
dodajam povezavo do svojega lani objavljenega besedilca o napačni rabi
besed, nastalo je na podlagi spremljanja študentskih in publicističnih
besedil, lahko bi ga dopolnila še z najnovejšimi opažanji, namreč, da
se ne loči med pisateljem in piscem, naslovom in imenom, sceno in
scenarijem ..., uporabniki bi se npr. v knjižnici radi prijavili
namesto vpisali, radi bi uporabljali kartice, čeprav imajo izkaznice,
itd.: http://medijskakomuna.si/2016/04/03/saj-ni-res-pa-je/

Lep pozdrav!
Vladka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit