[SlovLit] DH -- Mobilnost znanstvenikov -- Sodobna lirika -- Slovenika (Bg)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Feb 12 19:51:25 CET 2017


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-February/014538.html
-- kar osem profesorskih mest za digitalno humanistiko v Helsinkih; bi
glede na perspektivnost področja prevetrili tudi nacionalnofilološke
študijske programe na UL in še kje? Trenutno se spremembe dogajajo le
na zahteve Nakvisa, ki rad prisluhne ad hoc izraženim željam
"uporabnikov" naših "storitev" (študentov).

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-February/014540.html
-- v ZDA se obeta omejitev komunikacije s svetom in znanstvene
mobilnosti. Žalostno in zaskrbljujoče.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Od: Forum za dialog med vero in kulturo
[forumzadialog=gmail.com na mail250.atl101.mcdlv.net] v imenu Forum za
dialog med vero in kulturo [forumzadialog na gmail.com]
Poslano: 11. februar 2017 17:59
Zadeva: Sodobna lirika

Spoštovani, vabljeni na 24. pogovorni večer v Prešernovo dvorano SAZU,
Novi trg 4, v TOREK, 14. februarja, ob 19.30. V razpravi bosta
sodelovala Meta Kušar in dr. Branko Senegačnik. Pogovor bo vodil dr.
Alen Širca.

===

From: "Maja Đukanović" <majadj na eunet.rs>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 12 Feb 2017 14:51:54 +0100
Subject: Slovenika

V Beogradu smo obeležili Prešernov dan z izidom nove številke
Slovenike, znanstvenega časopisa ustanovljenega z željo, da bi zbrali
prispevke in spodbudili k ustvarjanju strokovnjake slovenskega rodu
ter strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanji v zvezi s Slovenijo,
slovensko znanostjo in umetnostjo v Srbiji. Druga številka Slovenike
je naslovljena Tuji ali domač, prvi ali materni - slovenski jezik v
Srbiji in je posvečena predvsem slovensko-srbski jezikovni
problematiki, vprašanjem rabe slovenščine ter poučevanju slovenščine
kot drugega ali tujega jezika. K sodelovanju smo povabili strokovnjake
s Filološke fakultete v Beogradu, Filozofske fakultete v Ljubljani, s
posebnim veseljem in ponosom pa smo, tako kot tudi v prvi številki, k
pisanju povabili mlade sloveniste, ki so se izšolali na beograjski
Univerzi. Znanstveni časopis Slovenika izhaja v založbi Nacionalnega
sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji in je dostopen (tudi) na
e-naslovu http://slovenci.rs/slovenika/

Z lepimi pozdravi,
Maja Đukanović


Dodatne informacije o seznamu SlovLit