[SlovLit] Parada mladih -- Jezik, ta čudoviti stroj

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Feb 9 12:18:54 CET 2017


Od: Huber, Damjan <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Datum: 09. februar 2017 09:22
Zadeva: Vabilo na Parado mladih

Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali (stari
program, 1., 2. ali 3. bolonjska stopnja)? Raziskujete na področju
jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike
ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas
vabimo k sodelovanju na 53. seminarju slovenskega jezika, literature
in kulture. Tema seminarja je Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi
in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani; letos poteka od 3. do 14. julija. Udeleženci so tuji
slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz
intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih
strokovnih ter kulturnih prireditev (www.centerslo.si/seminar).

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni
datum nastopa je ponedeljek, 10. 7. 2017. V 15-minutnem predavanju na
razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje
raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali
vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki.
Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 1. marca 2017 na naslov
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega
predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O
izboru vas bomo obvestili do 15. marca 2017. Avtorice in avtorji
sprejetih povzetkov boste morali nato najkasneje do 15. aprila 2017
pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj
seminarska monografija izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.
Predsednica 53. SSJLK red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
Strokovna sodelavca 53. SSJLK dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

===

Od: Polona Lovšin <polona.lovsin na riko.si>
Datum: 09. februar 2017 11:38
Zadeva: Vabilo na dogodek: Jezik, ta čudoviti stroj (za proizvajanje
novih besed)

Bliža se svetovni dan materinščine, ko se s posebnim ponosom in
čustvenostjo izražamo o slovenščini. Včasih tudi v slovenščini -- če
nam le ne zmanjka besed.
Ali je slovenščina še sposobna dohajati razvoj, zaradi katerega
vznikajo nove besede in poimenovanja za dotlej neznane naprave in
pojave?
Na katerih področjih je to najbolj očitno?
Zakaj je pomembno, da stvari in dogajanja slovenimo?
Kdo so ljudje, ki so v prvi bojni črti, kadar si je treba izmisliti
novo slovensko besedo?
Je besedotvorje obrt, umetnost ali kaj tretjega?

O vsem tem (in temah, na katere bo opozorilo občinstvo) se bomo
pogovarjali ob prihajajočem dnevu materinščine v četrtek, 16.
februarja 2017, od 18. ure naprej v skednju Škrabčeve domačije v
ugledni družbi, ki jo bodo sestavljali: prof. dr. Marko Snoj,
predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
izredni član SAZU in nagrajenec Škrabčeve ustanove za posebne dosežke
na področju slovenističnega jezikoslovja, Branko Gradišnik, pisatelj,
prevajalec, publicist, Marko Crnkovič, kolumnist, urednik portala
Fokus Pokus. Pogovor bo povezovala Agata Tomažič, publicistka in
pisateljica. Beseda ni konj, pa vendar se splača prijezditi v Hrovačo!
(http://www.skrabceva-ustanova.si)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit