[SlovLit] Čebele -- Frazeologija v Budimpešti -- Socialistični realizem

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Feb 6 09:20:13 CET 2017


Od: Marija Stanonik <marija.stanonik na zrc-sazu.si>
Datum: 04. februar 2017 19:17
Zadeva: Čebela - žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Prisrčno Vabljeni na predavanje Čebela - žlahtna spremljevalka
slovenske kulture v sredo, 15. februarja 2017 ob 11. uri v dvorani
SAZU, Ljubljana, Novi trg 2.

Nikjer drugje se že od zdavnaj narava in kultura tako srečno ne
povezujeta, kot ju povezuje čebela – zgled marljivosti in popolne
urejenosti v združbi sebi enakih. Vendar tudi tu ni mogoče mimo
spoznanja o relativnosti vsega človeškega, saj je kdo »len kot trot«,
drugi pa je »priden kot čebela.« [...] predavanje želi poudariti, kako
pomembnim dogodkom v slovenski kulturni zgodovini je kot zgled in
simbol botrovala čebela. Za slovensko besedno umetnost še zdaleč ni le
žuželka, ki iz cvetnega nektarja pridobiva in podarja človeku
cekinasto hranivo, ampak tudi žlahtna metafora in ne nazadnje simbol
velikih in visokih prizadevanj in dosežkov človekovega duha. Po uvodu,
kaj je pomenila čebela starodavnim kulturam (antika, judovstvo) se
predavanje vrača na slovenska tla s predstavitvijo prvih slovenskih
(strokovnih) spisov o čebelarstvu (Hipolit, Anton Janša, Peter Pavel
Glavar, Janez Goličnik, Peter Dajnko, Fran Levstik idr.) in
Čebelarskega terminološkega slovarja. Povod za napovedano predavanje
pa je predvsem razdelek o čebeli v slovenski kulturi z združbami kot
so, na prvem mestu Academia Operosorum in njena daljna naslednica
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zoisov krožek, Slovenska
Matica in izdajateljska dejavnost: Kranjska Čebelica, Slovenska Čbela,
Slovenska Bčela, Slovenski čebelar in končno  Slovenska Država kot
matica (gledano s strani naših rojakov v sosednjih državah)!  Sledijo
razdelki o čebeli v slovenski besedni umetnosti, začenši s slovstveno
folkloro kot njeno prvo/-bitno vejo in nato motiv čebele v slovenskem
literarjenju (tudi v izrednih razmerah:  II. svetovna vojna) in
slovenski (tudi mladinski) književnosti. Navdihnila je nekaj prisrčnih
strani v slovenski literaturi. Na koncu še premislek o čebeli v
etnologiji, gospodarstvu in politiki.  -- Prof. ddr. Marija Stanonik,
izr. čl. SAZU, Ljubljana

===

From: "Boštjan Božič" <molj78 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 5 Feb 2017 13:17:21 +0100
Subject: Kongres PHRASIS v Bukarešti (27.--29. 9. 2017)

Fakulteta za tuje jezike in književnosti v Bukarešti bo od 27. do 29.
septembra 2017 gostila četrti mednarodni kongres o frazeologiji in
paremiologiji. Organizatorji vabijo, dokument (v angleščini) je na
http://www.societadilinguisticaitaliana.net/attachments/article/483/PHRASIS-2017-I-Call-for-Papers-English.pdf

Lep pozdrav,
Boštjan Božič,
učitelj slovenščine na Univerzi v Bukarešti

===

http://www.ludliteratura.si/intervju/estetski-kic-ki-prehaja-v-politicni-kic/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Aljaž Krivec. Estetski kič, ki prehaja v politični kič: Pogovor z
Dragom Bajtom, avtorjem knjige Kar je Sonce za Luno, to je Rusija za
nas. KUD Literatura 31. jan. 2017.
(Gl. tudi https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dni_realizem in
vpiši v geslo Bajtovo knjigo. -- mh)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit