[SlovLit] Po doktorat na Irsko -- Leksikoni na klik -- V Tübingenu -- Še razpisi v tujini -- O edicijah rokopisov

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Feb 4 12:08:31 CET 2017


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-February/014507.html
-- po doktorat iz digitalne humanistike na Irsko s štiriletno
štipendijo.

===

http://leme.library.utoronto.ca/ -- LEME, Lexicons of Early Modern
English v prostem dostopu.

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 03. februar 2017 13:47
Zadeva: Slovenski kulturni praznik 2017 v Tübingenu

V sredo, 25. 1. 2017 smo v okviru slovenskega kulturnega praznika  na
slavističnem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Tübingenu pobliže
predstavili liriko slovenske moderne. Obiskala nas je izr. prof. Urška
Perenič z Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani, ki je imela je predavanje  Die slowenische Dichtung der
Moderne im europäischen Kontext: Lyrische Gattungsformen/Poezija
slovenske moderne v evropskem kontekstu: lirske zvrsti. [...]

Prijeten prihajajoči Prešernov dan vam želim in vas lepo pozdravljam
iz Tübingena,
Irma Kern

[Celotni prispevek s fotografijami je na
http://www.slov.si/o-liriki-slovenske-moderne-v-tubingenu/ -- mh]

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-February/014516.html
-- Univerza Hertfordshire, VB, išče zgodovinarja programerja.
Delodajalec si želi, da kandidat oblikuje področje po svoje, v skladu
z zavezo raznolikosti in odprtosti. Posebej si želijo "prijav žensk,
pripadnikov manjšin in kandidatov iz neangleško govorečih držav". Se
bomo odzvali samo s prijavami ali tudi s podobno odprtimi razpisi
delovnih mest?

===

http://ride.i-d-e.de/issues/issue-5/ -- RIDE, A review journal for
digital editions and resources (časopis za ocene digitalnih izdaj in
virov), tokrat o rokopisnih virih.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit