[SlovLit] V Tübingenu -- Predatorske založbe? -- Re: Bożena Tokarz 70 let

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Jan 22 15:16:18 CET 2017


Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 21. januar 2017 20:16
Zadeva: Tübingen, predavanje U. Perenič o liriki slovenske moderne, vabilo

Na Univerzi v  Tübingenu bo na lektoratu slovenščine v okviru
praznovanja slovenskega kulturnega praznika v sredo, 25.1., izr. prof.
Urška Perenič z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v
Ljubljani imela predavanje  Poezija slovenske moderne v evropskem
kontekstu: lirske zvrsti. Predavanje bo ob 12. uri (c. t.) na
slavističnem oddelku filozofske fakultete, Wilhelmstrasse 50
(Brechtbau). Vljudno vabljeni vsi, še posebej če se nahajate v
bližini. Lep pozdrav iz zelo hladne Nemčije, Irma Kern

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-January/014462.html
-- bibliotekar Geofrey Beall je nehal objavljati seznam predatorskih
znanstvenih založb. Nekateri ob tem lamentirajo o izgubi standardov,
vendar je na zadevo mogoče pogledati tudi drugače: kaj pa če gre za
začetek konca monopola ameriških in angleških založb, ki so konkurente
iz drugih okolij diskvalificirale kot predatorske? Več o tem na koncu
poglavja Založbe v Novi pisariji
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Zalo.C5.BEbe). -- miran

===

Od: Monika Gawlak <gawlak.monika na gmail.com>
Datum: 22. januar 2017 14:57
Zadeva: Jubilej ob 70-letnici prof. Bożene Tokarz
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005715.html in
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005780.html)

V četrtek, 19. 1. 2019, smo na Inštitutu za slovansko filologijo
Šlezijske univerze v Katovicah obeležili 70. rojstni dan prof. Bożene
Tokarz, poljske literarne zgodovinarke, prevodoslovke,
komparativistke, dopisne članice SAZU-ja ter dolgoletne urednice
revije Przekłady Literatur Słowiańskich (Prevodi slovanskih
književnosti). S svojim raziskovalnim, strokovnim in pedagoškim delom
je znatno prispevala k razvoju slovenistike na Poljskem ter
povezovanju slovenske in poljske kulture. Z možem Emilom sta leta 2007
za svoja dolgoletna prizadevanja prejela Pretnarjevo nagrado ter naziv
ambasadorja slovenske književnosti in jezika po svetu.

Dragi jubilantki je posvečen zbornik Komunikacja międzykulturowa.
Przekład/komparatystyka/teoria i historia literatury. Ur. Monika
Gawlak, Alina Świeściak, Katovice, Wydawnictwo Śląsk, 2016.
600-stranski izbor prinaša prispevke o slovenski in poljski oz.
slovanski književnosti, literarnem prevodu ter medkulturnem
posredovanju.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit