[SlovLit] Trotamora -- Ali se bogme i puno vina popilo -- Bożena Tokarz 70 let -- Sporazumevalna zmožnost

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 2 15:34:22 CET 2016


Od: Marjetka Golež Kaučič <Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si>
Datum: 02. november 2016 09:46
Zadeva: Še o trutamori
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005714.html in prej)

Morda še nekaj  pojasnil o trutamori, tako kot so zapisane v dveh
geslih, objavljenih v Slovenskem etnološkem leksikonu iz leta 2004. Na
str. 335 so pod geslom »mora (mura, truta, trutamora, trotamora,
trotamora, šnjava, skišnjava, kripijavka), razloženi trije pomeni.  Za
vprašanje, ki je bilo postavljeno,  sta relevantna dva:  1. Je bajno
bitje človeške, živalske ali nadnaravne podobe. Poljubno se lahko
spreminja, celo tako, da prileze skozi ključavnico ali špranjo in
tlači, duši ali sesa spečega človeka; 2. Človek, ki mu ponoči uhaja
duša.«  Sledi obsežna razlaga, ki pa je bistvena le v tem delu: »Pred
moro so se branili tako, da so ji nastavljali nož (v posteljo ali v
ključavnico) ali pa so nož oziroma vilice zapičili v vrata. Vrata
stanovanjskih in gospodarskih stavb, stranico postelje ali zibelke
otroka, ki je imel zatečene prsi in je iz njih kapljalo mleko, so
označili s pnetagramom.«  Geslo pentagram je razloženo na str. 410,
kjer piše: »pentagram, trutamora, trutino znamenje (Kor.),
morna/morska/bezova taca (Gor.), morina taca (B. kr.), morska ali
sračja noga (Tolminsko), goreča roka, apotropejsko znamenje; z eno
potezo narisan peterokraka zvezda na podbojih, tramovih, na perdnji
ali zadnji stranici zibelke, postelje, na različnih uporabnih
predmetih (npr. preslica), ki po ljudskem verovanju obvaruje ljudi in
živino pred moro.«

Lep pozdrav
Marjetka Golež Kaučič

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri297/index.html -- Ali se bogme i puno
vina popilo oz. Pri glagoljaših v Istri.

===

Komunikacja międzykulturowa: Przekład, komparatystyka, teoria i
historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie
Tokarzowej. Ur. Monika Gawlak, Alina Świeściak. Katowice: Śląsk, SIW,
2016. 599 str. V zborniku, posvečenemu jubileju prof. dr. Bożene
Tokarz (https://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCena_Tokarz), je 38
prispevkov, med njimi tudi precej slovenističnih oz. slovenskih
(Martina Ožbot, Niko Jež, Anna Muszyńska Vizintin, Monika Gawlak,
Jelka Kernev Štrajn, Tone Smolej, Marko Juvan, Zoltan Jan, Alojzija
Zupan Sosič, Silvija Borovnik, Miran Hladnik, Darja Pavlič, Miran
Štuhec, Marlena Gruda).

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 02. november 2016 11:10
Zadeva: LK, 7. november

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1106.
sestanek v ponedeljek, 7. novembra 2016, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete.  Predavala bo dr. Ljudmila Ivšek,
upokojena svetovalka Zavoda RS za šolstvo. Tema predavanja:
Konceptualizacija sporazumevalne zmožnosti v slovenščini kot ključne
kompetence. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit