[SlovLit] Kritične izdaje -- Wikivir 2017 -- Re: Ne vozi, ko piješ -- Na vzhodu nič novega?

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Dec 28 10:43:48 CET 2016


https://www.academia.edu/30214286/The_Digital_Revolution_in_Scholarly_Editing
-- Peter Robinson: The Digital Revolution in Scholarly Editing. B.
Crostini idr. (ur.): Ars Edendi Lecture Series, 4. Stockholm:
Stockholm University Press, 2016. Academia.edu -- članek o prelomnih
spremembah, ki jih je digitalizacija prisepvala v znanstvenokritično
izdajanje.

===

Interesentom za korigiranje leposlovja na Wikiviru
(https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika#Korektorji_leta_2017)
sem pripravil  svež seznam besedil, v glavnem daljših izvirnih
pripovedi za prednostno urejanje
(https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Besedila_za_urejanje_v_letu_2017).
Zapišite se k izbranemu besedilu in ga postavite ter uredite po zgledu
tistih, ki so bila opremljena s kljukico opravljeno in prestavljena na
dno seznamov. Navodil je obilo na pogovorni strani projekta
(https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika),
v dilemi pokukajte k drugim ali vprašajte.  Novinci, ki nimate nobene
izkušnje z Wikivirom, se za ogrevanje lotite posameznega podlistka,
recimo v Slovenskem narodu 1907
(https://sl.wikisource.org/wiki/Slovenski_narod#1907), in me
obvestite, ko končate. Kdor želi urejati besedilne variante, naj se
oglasi na pogovor. Od Slovenskih večernic so ostale za urejanje
naslednje: 20, 38, 39, 41, 52, 53, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71,
74, 75, 78, 81, 82 (označeno z zeleno). Koga vse imamo tokrat v
obdelavi? Avtorice Ljuba Prenner, Marjana Graselli, Maša Slavec,
Marica Gregorič Stepančič, Lea Fatur; doslej neevidentirani romani
anonimnih avtorjev: Življenje - film, Jezero ljubezni (1933), Kačeva
romana Grunt in Moloh itd. Opravljeno delo sproti vpisujte v Evidenco
(https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Evidenca_opravljenih_korektur).
Zaključek projekta Wikivir 2017 predvidevamo že konec pomladi, zato
pohitite s popravljanjem. Izplačila bodo šla prek študentske napotnice
(gl. navodila) po možnosti do poletja.  -- miran hladnik

===

Od:  <Vesna.Marinko na avp-rs.si>
Datum: 28. december 2016 09:31
Zadeva: Re: Don't drink when drive
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005781.html in
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005788.html)

Spoštovani, uvodoma se vam opravičujemo za pozen odgovor in se vam
tudi zahvaljujemo za vašo pobudo in razmišljanje, ki je po naši oceni
pravilno. Takšno razmišljanje smo že pred leti  imeli tudi mi, saj smo
izhajali iz strokovnih prepričanj in sloganov v tujini.

Pred leti je bil na portalih DARS-a napisan slogan Ko voziš, ne pij!
Ko se je na portalih pojavil ta zapis, smo bili s strani državljanov
deležni plazu kritik. Namreč državljani so zagovarjali trditev, da če
piješ vodo, lahko voziš in da gre v tem primeru za zavajanje ljudi ter
da zakonsko ni prepovedno prehranjevanje med vožnjo. V Sloveniji po
zakonu hrana in pitje tekočine med vožnjo ni prepovedana (razen seveda
alkohola in drog), prav tako kajenje med vožnjo ni prepovedano.
Dovoljeno je tudi telefoniranje med vožnjo, če imaš opremo za
prostoročno telefoniranje.

Po naši oceni gre v vseh primerih za motnjo koncentracije voznika in
največkrat je potreben le delček sekunde, da pride do nasreče. Vsi ti
primeri vplivajo na posameznikovo vedenje in vožnjo v prometu, kar
dokazujejo tudi tuje znanstvene raziskave, a so bili do sedaj naši
poskusi za spremembo zakonodaje tukaj neuspešni.

Tako smo v izogib vsem kritikam državljanov, v tem primeru popustili
in dodali besedo alkohol. V upanju na razumevanje našega stališča vas
lepo pozdravljam,

Vesna Marinko
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

===

From: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Date: 2016-12-27 22:02 GMT+01:00
Subject: SlovLit

http://ltlts2.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=110
-- vabilo na 3. meddiciplinarno konferenco o poučevanju  jezikov,
književnosti in prevajanju, Univerza Ferdowsi, Mashhad,  Iran, 26.-30.
oktober 2017.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit