[SlovLit] Iz Münchna -- Iz Bratislave -- Iz Beograda

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Dec 13 09:12:43 CET 2016


Ker bi krajšanje sporočil na dolžino, na kakršno so bralci Slovlita
navajeni, vzelo preveč časa, nekatera iz serije letošnjih lektorskih
poročil iz tujine izjemoma odstopajo od pričakovanj. Z opravičilom in
s pozivom piscem, naj bodo naslednjič krajši -- mh.

---

Od: Marjana Jerman <jerman.uebersetzerin na gmail.com>
Datum: 13. december 2016 07:32
Zadeva: Re: [Silektornet] Poročila o Svetovnih dneh

Pozdravljeni, Svetovne dneve smo javnosti v Münchnu predstavili
8.12.2016 v okviru dogodka, ki ga je v klubu Loft organiziral
Generalni konzulat RS v Münchnu.  Obiskala nas je doc. dr. Mateja
Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
Predstavila je delovanje inštituta in portal FRAN. S predstojnikom
slavistike na LMU, prof. Ulrichom Schweierjem, sva se dogovrili za
jezikovno predavanje v nemškem jeziku spomladi 2017. Namenjeno bo vsem
slavistom in javnosti. Posamezna poglavja iz brošure in spletne
učilnice sem (in bom) predstavila udeležencem slovenščine.

Lep pozdrav vsem,
Marjana Jerman

===

Od: Sasa Poklac <sasa_poklac na hotmail.com>
Datum: 12. december 2016 19:13
Zadeva: Iz Bratislave

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Tudi slovaška prestolnica je
bila v prejšnjem tednu polna dogodkov, ki smo jih na slovenistiki
pripravili v okviru projekta Svetovni dnevi slovenske kulture. Še pred
njegovim uradnim začetkom smo v sredo, 30. novembra 2016 gostili
znanega češkega slovenista dr. Aleša Kozárja, ki je obiskovalcem
predstavil prevajalski poklic, jim približal možnosti prevajanja
slovenske književnosti v tuje jezike ter prebral svoje prevode.
Obiskovalci so z velikim zanimanjem prisluhnili češkemu prevodu pesmi
Josipa Ostija oziroma odlomku iz romana Čefurji raus! Gorana
Vojnovića.

V ponedeljek, 5. decembra 2016 smo odšli na bratislavsko Prešernovo
ulico, ki se nahaja v bližini Filozofske fakultete Univerze Komenskega
v Bratislavi. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi je
priskrbelo venček, ki ga je slovenska veleposlanica Bernarda Gradišnik
položila na spominsko tablo, na kateri piše: France Prešeren
1800–1849, najväčší slovinský básnik a autor štátnej hymny. Študentki
ljubljanske slovenistike Urška Potočnik in Anja Pišot, ki sta v
zimskem semestru Erasmus praksi oziroma Erasmus na izmenjavi na
bratislavski slavistiki in slovenistiki, pa sta poskrbeli za kulturni
program in recitirali Prešernovi pesmi. Program smo nadaljevali v
prostorih bratislavske filozofske fakultete s predavanjem, ki ga je za
študente FiF UK ter druge obiskovalce pripravila slovenska
veleposlanica. Osredotočila se je na obdobje zadnjih 25 let in
postregla s podatki o slovensko-slovaških odnosih. Po predavanju, ki
sta se ga udeležili tudi prodekanja FiF UK prof. dr. Darina Malová in
predstojnica oddelka za slovanske filologije doc. dr. Mária Dobríková,
smo krstili slovaški prevod slovenske brošure Svetovni dnevi slovenske
kulture,  ki jo je izdal Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prevode so pripravili
študenti slovenistike pod mentorstvom lektorice in dr. Svetlane
Kmecove. Na Univerzi Komenskega v Bratislavi je v okviru projekta
Svetovni dnevi slovenske kulture in ob 25. letnici samostojnosti
Sloveniji potekala otvoritev razstave I feel 25, ki jo je pripravila
slovenska ambasada. Otvoritve so se – poleg veleposlanice in
slovenistov – udeležili tudi prorektorica Univerze Komenskega v
Bratislavi prof. dr. Daniela Ostatníková ter zaposleni UK, razstava pa
bo na ogled do 13. decembra 2016.

V večernih urah smo se preselili v prostore slovenskega
veleposlaništva, kjer so slovensko-slovaški otroci že težko čakali
Miklavža. Še pred njim so študentke in študenti slovenistike otrokom
zaigrali pravljico F. Milčinskega Ježka Zvezdica Zaspanka, ki jo je v
slovaščino prevedla dr. Svetlana Kmecová, režirala pa Anja Pišot. Več
kot 25 otrok in njihovih staršev je z velikim zanimanjem spremljalo,
kaj se bo zgodilo z Zvezdico Zaspanko, predvsem pa, kaj se bo zgodilo
s Ceferinom in njegovim srcem.

V torek, 6. decembra 2016 sem v prostorih filozofske fakultete
predstavila e-učilnico z naslovom Slovenske ljudska noša in ljudski
plesi, ki je nastala v okviru projekta Svetovni dnevi slovenske
kulture. Po predavanju se je več kot 30 študentk in študentov
udeležilo ustvarjalnih delavnic. Izdelali so lahko otroški glasbili,
kot sta stržek in trstenka, pobarvali panjsko končnico, izdelali
božično-novoletni okrasek z notami in slovenskim besedilom znane
božične pesmi Sveta noč. Najpogumnejši so iz kreppapirja izdelali
žensko belokranjsko nošo in zaplesali belokranjski ples Lepa Anka. V
popoldansko-večernih urah nas je gostila osnovna šola Tbiliská v
Bratislavi, kjer so potekale ustvarjalne delavnice, ki se jih
udeležilo več kot sto učenk in učencev (s starši) prve stopnje. Na
naši stojnici, kjer smo skupaj z otroki ustvarjali Urša, Anja,
Svetlana, Mira, veleposlanica, Miha in jaz, so lahko otroci s sivko
napolnili vrečko z napisom Slovenija, v slovensko zemljo posadili
pšenico, iz storžev naredili škrata, izdelali trstenke in stržke,
pobarvali panjske končnice.

V sredo, 7. decembra 2016, smo šli na kosilo v restavracijo Klub VŠMU
Basa, ki je v okviru svetovnih dnevov pripravila Dan slovenske
kuhinje. Urška Potočnik je pripravila knjižico receptov tradicionalnih
slovenskih jedi, ki so jih študentke in študenti slovenistike pod
mentorstvom Svetlane Kmecove in Saše Vojtech Poklač prevedli v
slovaščino. Recepte smo predstavili lastniku restavracije Janu
Fajkošu, ki je bil nad projektom navdušen, iz ponudbe 25. receptov se
je odločil, da bo pripravil joto, ričet, ljubljanski zrezek ter
bograč. Vsi, ki smo kosili v omenjeni restavraciji (uslužbenci
veleposlaništva in slovenisti) smo bili nad skuhanim navdušenim,
gospod šefkuhar pa je dejal, da so imele vse jedi velik uspeh, še
posebej pa je bila ljudem všeč jota. Obiskovalci so lahko poskusili
tudi dolenjski borovničevec in dolenjske medenjake.

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v prostorih fakultete v okviru
svetovnih dnevov pripravili predavanje doc. dr. Márie Dobríkove, ki je
predavala o glasbenih motivih v slovanski frazeologiji (s poudarkom na
slovenskem  jeziku). Po diskusiji smo morali pohiteti na slovensko
veleposlaništvo, kjer smo se srečali s študenti in profesorjem Trčkom
s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Slovaški in
slovenski študenti so izmenjali izkušnje o Sloveniji in Slovaški, o
izobraževanju v obeh državah, o življenju mladih, navezali pa so tudi
stike.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu. [...]

Z lepimi pozdravi,
Saša Vojtech Poklač
učiteljica slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi

===

From: Laura Fekonja <laura.fekonja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 13 Dec 2016 08:13:34 +0100
Subject: Iz Beograda

Tudi v Beogradu smo zaključili s prireditvami, povezanimi s Svetovnimi
dnevi slovenske kulture. V zadnjih dveh tednih so se tako odvili
naslednji dogodki:

a) 25. novembra smo v sklopu Dnevov slovenskega filma, na katerih so
beograjski slovenisti sodelovali kot prevajalci podnapisov, v
Jugoslovanski kinoteki predstavili kratki dokumentarec o študiju
slovenistike: Študira(j) mo slovenščino. Po predstavitvi filma je
sledila  prevajalska delavnica (Z)najdi se v prevodu, na kateri so
prevajalci podnapisov predstavili izzive, s katerimi so se soočili ob
podnaslavljanju filmov.

b) 27. novembra se je v Društvu Slovencev v Beogradu Sava odvijala
likovna delavnica, ki jo je vodila akademska kiparka in slikarka
Marija Vauda.

c) 4. decembra so se učenci dopolnilnega pouka slovenščine in
študentje slovenistike  udeležili kuharske delavnice v društvu Sava,
na kateri s(m)o se naučili pripraviti praznično pecivo. Kuharska in
likovna delavnica sta potekali v organizaciji dopolnilnega pouka
slovenščine in učiteljice Tatjane Bukvič.

č) 6. decembra so na Filološki fakulteti v Beogradu potekali kratki
tečaji slovenščine Klopam slovenački!, ki se jih je udeležilo
približno 100 oseb (študentov FF, predavateljev, študentov drugih
fakultet, zunanjih slušateljev). Na kratkih tečajih so študentje
slovenistike udeležence seznanili z osnovnimi komunikacijskimi vzorci
v slovenščini, pa tudi s splošnimi kulturnimi posebnostmi Slovenije.
Ob koncu tečajev je sledil nagradni kviz, na katerem smo podelili
majhna simbolična darilca. Tečaje smo zaključili s pokušino potice in
slovensko glasbo.

d) 8. decembra smo v Savi organizirali literarni večer z naslovom
Izgubljeno - najdeno s prevodom. Gostje večera so bili direktor in
glavni urednik založbe Arhipelag, ki redno izdaja prevode sodobnih
slovenskih avtorjev, Gojko Božović, prevajalka iz slovenščine v
srbščino in pesnica, Ana Ristović, ter pisatelja Tadej Golob in Mirt
Komel, ki sta nas obiskala v sklopu gostovanja založbe Goga. Iskriv in
zanimiv pogovor je vodila Maja Đukanović, literarne odlomke pa je
prebral Nebojša Rako, mlad slovenski igralec, ki živi in deluje v
Beogradu. Tako kot ostali dogodki, je bil tudi literarni večer zelo
dobro obiskan.

Lep pozdrav,
Maja Đukanović, Laura Fekonja


Dodatne informacije o seznamu SlovLit