[SlovLit] Posvet o slovenščini v javni rabi v DS -- Sovražni govor -- Empatični pogovor

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Dec 10 17:36:16 CET 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 10 Dec 2016 09:52:35 +0100
Subject: POSVET O SLOVENŠČINI V JAVNI RABI V DRŽAVNEM SVETU

V četrtek, 8. decembra, v letu gospodovem 2016 je bil v dvorani
Državnega sveta posvet za naslovom Slovenščina v javni rabi – stanje,
zakonodajne rešitve in strategija, ki smo ga organizirali v
sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in SAZU. Zahvaljujem se vsem
sodelujočim, predvsem tudi kolegicam in kolegu z mariborskega konca,
ki so s tehtnimi, nazornimi in celo vnebovpijočimi primeri obogatili
vedenje o ne ravno dobrem položaju slovenščine kot državnega in
uradnega jezika. V brk našim prizadevanjem za ustrezni položaj
slovenščine v samostojni državi se je naslednji dan kot gostujoče pero
Dela pojavil prispevek znamenitega naravoslovca ddr. Aleša Igliča, ki
najprej brezsramno ad personam napade kolegico Borovnik, potem pove,
da na Filozofski fakulteti v Ljubljani od vkorakanja partizanov 8.
maja 1945 dalje deluje negativna kadrovska selekcija in da je edina
rešitev za ohranitev in razvoj slovenščine kot enakovrednega jezika
večjim evropskim jezikom, da na vseh magistrskih in doktorskih
programih nemudoma kot učni jezik uvedemo angleščino. Celoten posnetek
posveta v Državnem svetu si lahko ogledate na tej povezavi:
http://www.ds-rs.si/?q=novice/javna-raba-slovenscine-stanje-zakonodajne-resitve-strategija.

Zoran Božič

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-December/014364.html
-- izjava ACH (Association for Computers and the Humanities Društva za
računalnike in humanistiko) v zvezi s sovražnim govorom ob ameriških
predsedniških volitvah; take izjave do zdaj niso bile v navadi ne v
ameriških strokovnih združenjih ne na spletišču Humanist.

===

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sat, 10 Dec 2016 12:24:57 +0100
Subject: SLOVENŠČINA Z EMPATIJO V TRSTU

V petek, 2. decembra se je v interaktivni, dvojezični modaliteti od
18.00 do 19.30 odvijalo v Trstu, v dvorani Krožka za družbena
vprašanja Virgila Ščeka, peto srečanje Slovenščina z empatijo. Med
udeleženci in udeleženkami so bili občinska svetnica Fabiana Martini,
profesorica Luisa Fazzini, zgodovinarka profesorica Silva Bon,
profesorica Savica Malalan, profesorica Francesca Ferluga, duhovnik
doktor Benedict Chidiebere Nwankwo, umetnica Graziella Valeria Rota,
Luciano Ferluga, učiteljica Magda Zulian. Razmišljanje, pogovor, ki
sem ga vodila Elena Cerkvenič, je izhajal iz Prešernovih verzov,
povzetih iz Krsta pri Savici, ki jih je v italijanski verziji
izoblikoval Giorgio Depangher v sodelovanju z Marijo Pirjevec.
Prešernove verze je v slovenščini in v italijanščini prebral
univerzitetni študent Thomas Grill, nakar so udeleženke in udeleženci
razmišljali in se pogovorili o miru, bratstvu med narodi ter
medsebojni ljubezni, ki jih v svojih verzi omenja France Prešeren, so
pa v današnjem svetu prava utopija. Sledili sta dvojezična
predstavitev pesmi Glej zvezdice božje, po besedilu pesnika Andreja
Praprotnika in glasbi Leopolda Belarja in Matije Tomca ter poslušanje
pesmi na CD-ju, v izvedbi Slovenskega okteta. Sledilo je razmišljanje
o povezavi slovenske kulturne stvarnosti na našem območju z zborovsko
kulturo ter kulturo petja, že od otroških let. Na srečanju so se
udeleženke in udeleženci pogovarjali o božičnih navadah in običajih, o
kajenju in škropljenju in njuni simboliki, o tepežnici, slovenski
umetnosti pritrkovanja po zgledu Ivana Mercine, o koledovanju ter o
lučanju, običaju, ki se dandanes, v Boljuncu, v občini Dolina, dogaja
v spomin na kamenjanje svetega Štefana. O običaju koledovanja,
obhodih, pri katerih so si včasih predstavniki revnejših slojev
opomogli ter o drugih običajih so se udeleženke in udeleženci
spraševali, ali so še obstoječi v današnjem času. Srečanje se je
zaključilo z vabilom udeleženkam in udeležencem na naslednje srečanje
V empatiji z avtorjem, na katerem naj bi se pogovarjali o romanu Draga
Jančarja To noč sem jo videl. Srečanje V empatiji z avtorjem spodbuja
in podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit