[SlovLit] Iz Zagreba -- Z Dunaja -- Iz Varšave

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Dec 9 12:59:57 CET 2016


Od: meta klinar <metaklinar na yahoo.com>
Datum: 09. december 2016 11:30
Zadeva: Poročilo o Svetovnih dneh - Zagreb

Spoštovani, v Zagrebu smo v okviru SDSK organizirali dva dogodka:

V torek, 6. 12., kulturni večer v književnem klubu Booksa, na katerem
smo predstavili antologijo novejše slovenske poezije (2000-2015) Ovdje
i sada, ki je letos izšla v hrvaščini. Na dogodku, ki ga je moderirala
lektorica, so sodelovali avtor in prevajalec Božidar Brezinščak
Bagola, literarna komparativistka in docentka na Oddelku za
južnoslovanske književnosti Ivana Latković in ena od pesnic v
antologiji Barbara Korun. Slednja je navdušila s svojimi razmišljanji
o poslanstvu in moči poezije ter z odličnimi recitacijami svojih
pesmi.  Večera so se udeležili tudi drugi profesorji z Oddelka za
južno slavistiko FFZG,  slovenska veleposlanica Smiljana Knez in
kulturna atašejka Kristina Kliner, pa tudi prof. Mojca Nidorfer
Šiškovič in Alojzija Zupan Sosič s FFLJ ter seveda študenti in drugi
zainteresirani.

V sredo, 7. 12., okrogla miza Slovenščina in hrvaščina kot drugi/tuji
jezik: izkušnje zadnjih 25 let in izmenjava dobre prakse. Na njej je
sodelovalo osem slovenskih in hrvaških profesorjev, ki se ukvarjajo s
slovenščino oziroma hrvaščino kot drugim ali tujim jezikom: z UL dr.
Marko Stabej, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Alojzija Zupan Sosič in
dr. Nataša Pirih Svetina, Z UZG pa prof. Anita Peti-Stantić, prof.
Zvonko Kovač, prof. Marica Čilaš-Mikulić in prof. Lidija Cvikić. Ideja
o take vrste srečanju je bila prisotna že nekaj let, zato smo veseli,
da se je končno udejanjila.  Zbrane sta nagovorila prodekan FF, dr.
Marko Alerić, in slovenska veleposlanica dr. Smiljana Knez, ki je tudi
precej časa prisostvovala razpravi.

Vsem lep pozdrav iz Zagreba!
Meta Klinar
Lektorica SJ, FFZG

===

Od: Elizabeta Jenko <elizabeta.jenko na univie.ac.at>
Datum: 09. december 2016 11:20
Zadeva: Svetovni dnevi slovenske kulture na Dunaju

Slike si lahko ogledate na
https://cewebs.cs.univie.ac.at/persons/jenko/index.php?m=F&t=veranstaltungen&c=afile&CEWebS_what=MJ_SloAbende&CEWebS_rev=74&CEWebS_file=Dnevi_kulture_2016.pdf

Lep pozdrav, Mojca

===

Od: Jasmina Galos Galos <jasmina.galos na gmail.com>
Datum: 09. december 2016 11:05
Zadeva: Varšava

Petega decembra je študentom varšavske slovenistike predaval novinar
Mladine in predavatelj dr. Bernard Nežmah. Naslov predavanja je bil
enako privlačen kot predavanje samo: Slovenske kletvice in psovke ter
njihova vloga v komunikaciji. Avtor bo gotovo pogosto citiran.
Naslednjega dne je dr. Bernard Nežmah vodil dialoško zastavljeno
delavnico o novinarskih žanrih. Opirajoč se na izvirno gradivo je
spodbujal študente h kritičnemu branju in povzemanju sodobnih
publicističnih besedil.

---

19. novembra smo na Oddelku za zahodno in južno slavistiko Univerze v
Varšavi proslavili jubilej profesorja Zdzisława Darasza, poznavalca
slovenske literature in zgodovine. Sodelavci so se profesorju za
dolgoletno delo zahvalili s pripravo jubilejnega zbornika Czytać,
wędrować, być, na katerem je tudi logo Centra za slovenščino. Eden od
slavnostnih govornikov na prireditvi je bil Mladen Pavičić, katerega
prispevek si lahko preberete v zborniku, pred slovesnostjo pa je imel
za študente  predavanje o čefurjih v sodobnem slovenskem romanu.
Študenti slovenistike pa so se profesorju zahvalili s kratkim
umetniškim programom (največje navdušenje je vzbudilo skupinsko petje
Kekčeve pesmi) in izvirnim darilom – lastnoročno izvezeno blazino.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit