[SlovLit] Slovenistična konferenca v Moskvi -- Dnevi hrvaške kulture na FF -- Shakespeare in krščanstvo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Dec 5 14:10:21 CET 2016


Od: Smole, Vera <Vera.Smole na ff.uni-lj.si>
Datum: 05. december 2016 13:12
Zadeva: Slovenistična konferenca v Moskvi
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005749.html)

28. in 29. novembra je bila na Filološki fakulteti Moskovske državne
univerze Lomonosova mednarodna znanstvena konferenca Slovenski jezik,
literatura in kultura v slovenskem in evropskem kontekstu. Ožja
organizacija je bila v rokah slovenističnega dela Katedre za slovansko
filologijo, ki ga vodi prof. dr. Olga Sergejevna Plotnikova,
priložnost pa 45-letnica slovenistike na moskovski univerzi.
Nastopilo je skoraj 50 udeležencev, približno polovica nas je bila s
treh slovenskih univerz (večina iz Ljubljane,  po dva pa iz Kopra in
Maribora), ruska polovica pa zvečine iz Moskve in iz Peterburga. Teme
referatov so bile raznovrstne, kot vidimo iz naslovov sekcij, ki so
sledile šestim otvoritvenim predavanjem: Sodobni slovenski jezik,
lingvodidaktika, jezikovna politika; Slovenska literatura: učenje,
poučevanje; Rusko-slovenski znanstveni  in kulturnozgodovinski stiki;
Primerjalno in tipološko preučevanje slovenskega jezika, zgodovinska
in tipološka vprašanja; Slovenski jezik v stiku; Zgodovina, kultura,
folkloristika. Na ta način je konferenca ponudila dober vsebinski in
metodološki pregled raziskovalnih področij, na katerih delujejo
slovenisti in slavisti na univerzah obeh držav, omogočala  zanimive
diskusije s prednostjo »analognih« medsebojnih stikov, in na ta način
izpolnila nalogo tovrstnih znanstvenih srečanj. Treba je pohvaliti
prizadevnost organizatoric in se še posebej zahvaliti za angažirano
skrb za slovensko »delegacijo«, že pred konferenco in ves čas njenega
poteka ter tudi še potem, slovenski lektorici na slovanski katedri,
Magdi Lojk. Od predstavnikov slovenske države pa smo se nadejali
nekoliko večje pozornosti.

Boža Krakar Vogel

===

From: Polona Movrin <polona.movrin na ff.uni-lj.si>
Date: 2016-12-05 10:01 GMT+01:00
Subject: Dnevi hrvaške kulture na FF

Sreda, 7. 12. 2016:
- ob 11.00 v avli Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, otvoritev
razstave Gorana Trbuljaka Umjetnik bez galerije isto je što i krumpir
bez friteze, razstavo bo otvorila Nj. Eksc. Vesna Terzić,
veleposlanica Republike Hrvaške v Sloveniji, nekaj besed o razstavi bo
spregovorila kustosinja razstave dr. Jerica Ziherl in predstojnica na
slavistiki dr. Namita Subiotto
- ob 12.00, predavalnica 4, predavanje Riječi i slike u kontekstu
suvremene hrvatske umjetnosti in pogovor z umetnikom kustosinja
razstave dr. Jerica Ziherl in Goran Trbuljak

Četrtek, 8. 12. 2016:
- ob 10.30, predavalnica 4, predavanje Izložba slika u Krležinu
Povratku Filipa Latinovicza, prof. dr. Mirjana Benjak, Filozofska
fakulteta Univerze v Pulju
- ob 12.00, predavalnica 4, delavnica Riječju i slikom (na primeru
stripa Izgubljen v Ljubljani), prof. dr. Vesna Požgaj Hadži in Toni
Buršić

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Forum za dialog med vero in kulturo
[mailto:forumzadialog=gmail.com na mail15.suw13.rsgsv.net
Sent: Monday, December 05, 2016 12:22 PM
Subject: Shakespeare in krščanstvo

Spoštovani, vabljeni na že 22. pogovorni večer v Prešernovo dvorano
SAZU, Novi trg 4, v TOREK, 13. decembra, ob 19.30. V razpravi bodo
sodelovali Gašper Jakovac, dr. Gregor Moder, dr. Marija Zlatnar Moe.
Pogovor bo vodil Matic Kocijančič.
(http://us3.campaign-archive1.com/?u=36a6114fcb8a77c90c460feef&id=471429be33&e=7ae27d83a7)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit