[SlovLit] Posvet Javna raba slovenščine, Svetovni dnevi slovenske kulture v Celovcu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Dec 5 13:39:54 CET 2016


From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: Mon, 5 Dec 2016 11:17:16 +0100
Subject: korotanske e-vestičke 53/2016

V četrtek, 8. 12. 2016 ob 9.00 se bo v dvorani Državnega sveta RS
(Šubičeva 4) pričel posvet Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne
rešitve in strategija.

Položaj nacionalnega jezika se ocenjuje z njegovimi družbenimi vlogami
in se potrjuje s stalnim procesom kultiviranja in jezikovno kulturo
sploh. Slovenščina nas je kot identitetno skupnost, narod in
državotvorno nacijo združevala vse od srednjega veka prek habsburške
monarhije, obeh Jugoslavij do samostojne Slovenije in sodobnih
evropskih integracij. Po osamosvojitvi pa se upravičeno stopnjevano
problematizira zlasti nujni stalni razvoj celovite funkcionalnosti
slovenščine. Utrjevanje polnofunkcionalnosti jezika je namreč bistveno
za utrjevanje jezikovne samozavesti v intenzivnih družbenih procesih,
kot so globalizacija, individualizacija postmoderne družbe,
populistična demokratičnost ipd. In kakšna je vloga slovenščine v
tržni družbi s pogostim sloganom "uporabniku prijazno" in z že
navajenim priseganjem na čim večjo všečnost navzven? Je njena raba
dovolj angažirana in proaktivna? Kakšna in kolikšna je torej dejanska
družbenost oz. kompetentnost slovenščine? Se sicer uzakonjena raba
slovenščine tudi dejansko upošteva? Ob že nekaj časa aktualnih
razpravah o vlogi slovenščine v znanosti in šolstvu se torej
sprašujemo še o današnjem stanju slovenščine v vsakdanjem javnem
življenju, na ulici, na različnih srečanjih, na prireditvah, v uradih,
v podjetjih. Sprašujemo se o tem, ali je jezikovna krajina v Sloveniji
slovenska ali morda postaja t. i. mednarodna, kar je na jezikovni
ravni danes sinonim za slabo angleščino. Jezik nas namreč določa. Ne
samo nas, temveč tudi vse narode v naši bližnji in daljni okolici.

9.00–9.15 Pozdravni nagovori: Mitja Bervar, mag. manag., predsednik
Državnega sveta, Tone Peršak, minister za kulturo, akad. prof. dr.
Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

9.15–11.15 Predstavitve in stališča
dr. Simona Bergoč, vodja Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za
kulturo: Slovenščina v javnosti: pravica ali privilegij?
Katja Čoh Kragolnik, Inšpektorat za delo, Ministrstvo za delo, družino
socialne zadeve in enake možnosti: Vloga Inšpektorata RS za delo pri
nadzoru določil glede javne rabe slovenščine
izr. član SAZU prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU: Slovenščina v javnosti z
zdravorazumskega stališča
doc. dr. Nataša Gliha Komac, Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša, ZRC SAZU: Imena podjetij: zakonske določbe in iskanje
alternativnih rešitev
red. prof. dr. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Univerza v
Mariboru: Govoriti samozavestno po slovensko
izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert, Filozofska fakulteta, Univerza v
Mariboru: Ali je slovenski jezik res jezik ''limitiranih resursov''?
izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, Filozofska fakulteta, Univerza v
Mariboru: "Zakaj se moram učiti slovenščino?! Saj jo znam!" Pa res?
red. prof. dr. Silvija Borovnik, Filozofska fakulteta Univerze v
Mariboru: Zvestoba slovenščini – je to nacionalizem, ksenofobija,
lastna promocija?
izr. prof. dr. Matej Accetto, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani:
O pravnem urejanju rabe jezika: med nego in zadrego
dr. Janez Dular, slovenski jezikoslovec, politik in urednik: Jezikovna
politika kakor nekdaj, tako zdaj – in vekomaj?
Marta Kocjan Barle, slovenistka, lektorica in urednica, članica
Pravopisne komisije in uredniškega sveta novega SSKJ: Med jezikovnimi
ideali in resničnostjo

11.15–13.00 Razprava
Posvet bo vodil dr. Zoran Božič, predsednik Komisije Državnega sveta
za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

---

http://www.uni-klu.ac.at/slawistik/downloads/Plakat_Svetovni_Dnevi.pdf
-- WELTTAGE DER SLOWENISCHEN KULTUR / SVETOVNI DNEVI SLOVENSKE
KULTURE, Institut  für  Slawistik  v Celovcu. [Zaradi zadreg pri
konverziji pdf-formata programa je tule samo povezava nanj. -- mh]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit