[SlovLit] Obdobja 2016 -- Webinar o Scopusu -- Stop, cenzura!

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 2 15:35:36 CET 2016


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 2 Nov 2016 12:30:56 +0000
Subject: Vabilo na Toporišičeva Obdobja

Spoštovani, prisrčno Vas vabimo na slovesni začetek 35. mednarodnega
znanstvenega simpozija z naslovno temo Toporišičeva Obdobja, ki bo v
četrtek, 10. 11. 2016, ob 9.00 v Zbornični dvorani glavne stavbe
Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod).

Prireditev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bosta odprla
predsednika 35. simpozija Obdobja red. prof. dr. Erika Kržišnik in
red. prof. dr. Miran Hladnik, udeležence pa bodo nagovorili tudi
ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS dr. Maja Makovec
Brenčič, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
akademik prof. ddr. Jože Krašovec, dekanja Filozofske fakultete UL
red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, predstojnica Oddelka za
slovenistiko FF UL izr. prof. dr. Alenka Žbogar in predstojnik Centra
za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej.
Med pozdravnimi nagovori bodo nastopile članice Kvarteta flavt
Filozofske filharmonije.

Prav tako Vas vabimo, da se udeležite predavanj, ki bodo potekala v
prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12).
Program tridnevnega 35. simpozija Obdobja, na katerem bo 69
udeležencev iz 9 držav predstavilo 65 referatov, si lahko ogledate na
http://centerslo.si/simpozij-obdobja/35-simpozij-obdobja/program-simpozija-obdobja-35/,
za dodatne informacije pa smo Vam na voljo na e-naslovu
damjan.huber na ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot
poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

Lepo vabljeni tudi na odprtje razstave (Ne)znani Toporišič ali Zakaj
ne po slovensko?, ki jo pripravljamo v sodelovanju z ZRC SAZU in bo v
četrtek, 10. 11. 2016, ob 18.30, v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg
4, Ljubljana), del simpozijskega dogajanja pa bo potekal v Brežicah in
na Mostecu, rojstnem kraju Jožeta Toporišiča (v sodelovanju s
Posavskim muzejem Brežice in Civilno pobudo v spomin doktorju Jožetu
Toporišiču Mostec).

Predsednika 35. simpozija Obdobja red. prof. dr. Erika Kržišnik in
red. prof. dr. Miran Hladnik, strokovna sodelavca 35. simpozija
Obdobja dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič.

===

https://attendee.gotowebinar.com/register/2963112746725991938 --
webinar ScienceDirect – Source of Knowledge, 28. novembra 2016 ob
14:00.

===

Od: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Datum: 02. november 2016 10:32
Zadeva: NUK:Branje prepovedane poezije (15. november 2016 ob 13.30 in
23. nov. ob 17.00)

Ob razstavi STOP, CENZURA!, ki bo v Plečnikovem hodniku NUK na ogled
še do 26. novembra 2016, vljudno vabljeni na Branje prepovedane
literature. Poleg nekdaj prepovedanih in nezaželenih avtorjev, to so
France Balantič, Tine Debeljak, Ivan Hribovšek, Drago Jančar, Edvard
Kocbek, Vladimir Kos, Karel Mauser, Ada Škerl, Igor Torkar in Vitomil
Zupan, bodo z vami interpreti njihovih del iz Narodne in univerzitetne
knjižnice, in sicer Manja Gatalo, Meta Kojc, Borut Osojnik, Boris
Rifl, Marijan Rupert in Mojca Trtnik ter avtorica razstave Helena
Janežič.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit