[SlovLit] Imena za sorodstvo -- Dane Zajc -- Iz Seattla -- Vladimir Bartol

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Okt 30 08:21:15 CET 2016


From: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 28 Oct 2016 21:01:04 +0200
Subject: RE: Imena za sorodstvo

Odgovarjam Igorju Škamperletu na njegovo zagato s poimenovanji
sorodstvenih zvez. Najprej iščemo dve besedi, prvo s pomenom "ženska v
odnosu do hčere očetove hčere" in drugo s pomenom "ženska v odnosu do
dedove hčere", pri čemer je treba upoštevati, da ima ded dve hčeri, ki
imata različni materi. Če bi imel ded hčere le z eno žensko, bi bile
druge njegove hčere za hčere ene od njih tete (po starem ujne), v
obratni perspektivi pa bi bile hčere ene od njih za druge nečakinje.
Ker pa sta materi dedovih hčera različni, se izraz za tako sorodstveno
razmerje zlaga s prvim členom pol-. Tako kot imamo polbrata, ki je
"moški v odnosu do otrok, s katerim ima enega skupnega starša", tu
govorimo o polteti in polnečakinjah. Obe besedi je že zabeležil
besedilni korpus Gigafida, sta pa še preredki, da bi ju zaznalo
slovensko slovaropisje. V starejšem jeziku bi govorili o poluplatni
teti in poluplatnih nečakinjah.

Dedova prava sestra je za njegove vnukinje preprosto stara teta. SSKJ
pove, da je stara teta "očetova ali materina teta". Poimenovanja za
obratno perspektivo pa ne poznam.

Marko Snoj

---

From: "Skalicky, Urška" <Urska.Skalicky na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 29 Oct 2016 22:42:09 +0000
Subject: odgovor na "Imena, oznake"
Materina polsestra je teta, dedova sestra pa stara teta.

Lep pozddrav
Urška Skalicky

===

From: nzajc <nzajc na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 29 Oct 2016 14:50:46 +0200
Subject: Dane zajc

Mineva enajst let od smrti Daneta Zajca, enega največjih slovenskih
pesnikov, zagotovo pa enega najbolj vplivnih slovenskih pesnikov druge
polovice 20. stoletja ter prelomnih modernistov. Izšla je knjiga O
Danetu Zajcu (1929–2005), v sozaložništvu Slovenske matice in
Kulturno-umetniškega društva Logos, posvečena še živemu spominu na
pesnika. V njej je zbranih deset pričevanj, spominov in posebnih
notranjih pogovorov, ki so jih napisali avtorji (Niko Grafenauer,
Janku Kos, Boris A. Novak, Brane Senegačnik, Igor Grdina, Denis Poniž,
Tomaž Toporišič, Igor Saksida, Jurij Perovšek, Neža Zajc), vsi pesniki
in literarni zgodovinarji, ki so vsi Daneta Zajca še poznali. Pri tem
so se nekateri zavestno odpovedali znanstvenosti in se predali
pesniškemu dialogu, s čimer niso zanikali literarno-teoretskega
diskurza, temveč so pomembneje začrtali tisto mejo, ki med teorijo in
poezijo nemara mora biti. Zato so nekateri med njimi nenaključno in
apologetsko upravičeno prešli v ton oddolževanj pesniku in pokončni
osebnosti Danetu Zajca, saj so se zavedali, da pišejo neposredno v
njegov spomin. V tem je neprecenljiv pomen te knjige.

Prispevkom je dodana še prvič objavljena Zajčeva igra za otroke
»Zgodba o fantu, ki ni poznal strahu«, ki je bila doslej le
uprizorjena. V knjigi je tudi prvič pogovor med pesnikoma Borisom A.
Novakom in Danetom Zajcem iz prelomnega leta 1992. Knjiga vključuje
tudi nekaj redkega slikovnega gradiva, na koncu pa je dodana še
obširna bibliografija Daneta Zajca in bibliografija o njem, ki
dopolnjuje tiste iz preteklih let (1995, 2007). Prispevke je zbrala,
uredila in vsa spremna besedila napisala pesnikova vnukinja in
raziskovalka dr. Neža Zajc

Neža Zajc

===

https://slavic.washington.edu/events/2016-10-21/slovene-literary-culture-picture-books
-- Milena Blažić o slikanicah v Seattlu.

===

Od: Juznic Stanislav <juznic na hotmail.com>
Datum: 30. oktober 2016 06:45
Zadeva: Vladimir Bartol

Dober dan. Nekaj novostl o V.Bartolu, Kiauti, Torkarju in njihovi
literarni skupini sprva objavljenih v reviji Borec je sedaj nared na
https://www.academia.edu/29519974/Artistic_Heroes_of_Communist_Times_My_Grandfather_and_Uncle_on_Crossroads

Lepe praznike želim
Stanislav


Dodatne informacije o seznamu SlovLit