[SlovLit] Kette na Premu -- Izjava SAZU -- Spolskost v množini

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Sep 29 07:08:36 CEST 2016


From: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Date: 2016-09-27 22:02 GMT+02:00
Subject: Zagrabil je tradicijo in jo moderniziral

http://slov.si/doc/ketteprem140.pdf -- Andraž Gombač: Zagrabil je
tradicijo in jo moderniziral. Primorske novice 27. sept. 2016 (o
Ketteju na Premu)  --
http://www.primorske.si/Novice/Kultura/Zagrabil-je-tradicijo-in-jo-moderniziral

===

Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 28. september 2016 20:31
Zadeva: Izjava SAZU

http://www.sazu.si/novice/izjava-sazu-v-zvezi-s-predlogom-sprememb-in-dopolnitev-zakona-o-visokem-solstvu-ucni-jezik-na-visokosolskih-zavodih.html
-- Izjava SAZU v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o
visokem šolstvu -- učni jezik na visokošolskih zavodih

Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti smo prepričani, da morajo
študentje na slovenskih univerzah, financiranih iz javnih sredstev,
obdržati pravico in imeti možnost opravljati študij v slovenskem
jeziku.

Člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavzemamo za tako
zakonsko rešitev vprašanja učnega jezika v javnem visokem šolstvu, ki
bo ob spodbujanju mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov ter
uporabe študijskih gradiv tudi v tujih jezikih vsakemu študentu v
javnem visokošolskem sistemu omogočala, da svoje obveznosti v celoti
opravlja v slovenskem jeziku. Vzporedni programi v tujih jezikih naj
se financirajo izključno iz neproračunskih sredstev, kot so npr.
šolnine.

Taka ureditev po našem mnenju utrjuje državotvorno vlogo slovenskega
jezika in spodbuja odpiranje visokošolskega izobraževanja v mednarodni
prostor.

V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti
akad. Tadej Bajd, predsednik

===

Od: Mojca Lustrek <mojca.lustrek na telemach.net>
Datum: 28. september 2016 07:51
Zadeva: Sem kaj zamudila?
Za: miran.hladnik na gmail.com

Pozdravljen!  Že kot študentki so se mi zdele formulacije, da se spol
lahko ali včasih ravna po spolu bližnjega samostalnika, spodbujanje
površnosti, a čedalje bolj me preganja misel, da je moje stališče o
preveč demokracije, ki da vodi v anarhijo, zastarelo, okostenelo.
Jezik je vendar gibka, živa stvar, kajne. Danes sem v Slovlitu dobila
še en (dvojni) »dregljaj« v to smer:

Naslovna tema je bila slovenščina v prevodih, zato so bila predavanja
in delavnice posvečene tej temi.

Kakopak, na vsaki strani je bližnji samostalnik drugega spola. Upam,
da »so bili predavanja in delavnice posvečeni« vsaj še ni narobe.
Kakšna je danes »doktrina«?

Od doktrine do doktoranda ni daleč, zato še vprašanje, ali je res
dovoljeno tudi doktorant. Niti v novem SSKJ ga (še?) ni.

Lepo se imej.
Mojca


Dodatne informacije o seznamu SlovLit