[SlovLit] Kolaboratorij -- Na FF -- Pregibnostno-naglasni vzorci -- Re: Toporišičevo leto

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Sep 26 06:53:07 CEST 2016


http://www.cwrc.ca/en/ -- The Canadian Writing Research Collaboratory,
kanadski spletni "kolaboratorij", ki lajša oblikovanje in postavitev
besediloslovnih projektov.

===

Od: Polona Movrin <polona.movrin na ff.uni-lj.si>
Datum: 23. september 2016 15:52
Zadeva: Vabljeni na dogodke FF UL (26. 9. -- 2. 10.) Teden FF UL v Konzorciju

[...] Janes: 4. mednarodna konferenca Computer-Mediated Communication
and Social Media Corpora for the Humanities.  27. in 28. septembra bo
v okviru temeljnega nacionalnega raziskovalnega projekta Janes na
Oddelku za prevajanje v sodelovanju s prof. dr. Michaelom
Beißwengerjem z univerze Duisburg-Essen potekala 4. mednarodno
konferenco Computer-Mediated Communication and Social Media Corpora
for the Humanities. Več informacij:
http://www.ff.uni-lj.si/1/O-fakulteti/Za-medije/Novice/Novica/ArticleId/10109/Janes-4-mednarodna-konferenca-Computer-Mediated-Communication-and-Social-Media-Corpora-for-the-Human.aspx

Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika.  Slovensko društvo za
jezikovne tehnologije (SDJT) ob jubilejni deseti konferenci Jezikovne
tehnologije, ki jo vsako drugo leto organizira vse od leta 1998, poleg
rednih jezikovnotehnoloških vsebin konferenco programsko širi tudi na
področje digitalne humanistike. Konferenca bo potekala od 29. 9. do 1.
10. na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Urnik konference
najdete na spletni strani:
http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2016/urnik-2016/. Več
informacij: http://www.ff.uni-lj.si/1/O-fakulteti/Za-medije/Novice/Novica/ArticleId/10134/Jezikovna-tehnologija-in-digitalna-humanistika.aspx

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 24. september 2016 15:22
Zadeva: LK, 3. oktober

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1102.
sestanek v ponedeljek, 3. oktobra 2016, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete.  Predavala bo dr. Tanja Mirtič,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Tema predavanja:
Pregibnostno-naglasni vzorci knjižne slovenščine. Vabljeni tudi
študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

Od: Marko Jesensek <marko na jesensek.si>
Datum: 25. september 2016 09:23
Zadeva: Kazalo Toporišičevega leta
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005665.html)

Uvodni nagovori
Tadej Bajd: Dva nagovora o jeziku
Tea Bemkoč: Toporišičevo leto
Martin Dušič: Jezik, vir življenja vsakega naroda

Razprave
Marko Snoj: O izvoru priimka Toporišič
Andrej Toporišič, Tomaž Toporišič: Od Mosteca do Čikaga in nazaj
Zinka Zorko: Odličen jezikoslovec, predan profesor in iskren prijatelj
akademik prof. dr. Jože Toporišič
Ludvik Karničar: Nekaj spominov na »osamosvojitelja« knjižne slovenščine
Bernard Rajh: Moja srečanja s profesorjem Toporišičem
Marko Jesenšek: Toporišič in jezikovna predanost
Majda Merše: Jezikoslovna zahtevnost profesorja Toporišiča – kot
študijska, delovna in raziskovalna izkušnja
France Novak: Pojasnilo o okrogli mizi iz začetkov Pleteršnikovih dni v Pišecah
Martin Dušič: Toporišič in Pleteršnikovi dnevi
Irena Orel: Spominski utrinki na profesorja Jožeta Toporišiča ter
toporišičiana na bodočih Toporišičevih dnevih
Helena Dobrovoljc: Spomini na Toporišičeva prizadevanja za novi pravopis
Andreja Žele: Vloga Jožeta Toporišiča v stanovskem društvu
Irena Stramljič Breznik: Da sem bi strog profesor, so trdili mnogi, a
spet jih ni malo, ki pravijo, da to sploh ni res
Alenka Jenst erle-Doležal: Spomini na profesorja Jožeta Toporišiča
Jelena Konicka: Dva izpita pri profesorju Jožetu Toporišiču
Vlado Nartnik: Toporišičev pravopis z očmi slovenskega lektorja na
tujih univerzah
Janez Dular: Med dvema ognjema
Marija Stanonik: Jože Toporišič in knjižna zbirka folklornih pripovedi Glasovi
Vincenc Rajšp: Jože Toporišič in slovenska protestantska jezikovna dediščina

Toporišičev album


Dodatne informacije o seznamu SlovLit