[SlovLit] Občni zbor ZDSDS 23. septembra 2016

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Sep 22 20:02:18 CEST 2016


From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 22 Sep 2016 10:50:17 +0200 (CEST)
Subject: Občni zbor ZDSDS 23. septembra 2016

Spoštovani člani Slavističnega društva Slovenije in pokrajinskih
slavističnih društev! Ponovno vas vabimo na redni Občni zbor Zveze
društev Slavistično društvo Slovenije, ki bo jutri, 23. septembra
2016, ob 11.30 v predavalnici 34 (pritličje) na Filozofski fakulteti,
Aškerčeva 2 v Ljubljani. Okvirni dnevni red:

1. Imenovanje predsednika, članov predsedstva, zapisnikarja in dveh
overovateljev zapisnika občnega zbora, volilne in verifikacijske
komisije;
2. Poročilo verifikacijske komisije, predlogi za novi častni članici
ter za priznanja najboljšim doktorskim študentom (gl.
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres16/priznanja);
3. Poročilo o delu SdS v zadnjih dveh letih (A. Žele);
4. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju SdS;
5. Poročilo nadzornega odbora;
6. Volitve o podaljšanju mandata dosedanjemu vodstvu, poziv članom, da
v naslednjih dveh letih razmislijo o novem vodstvu (o novem
predsedniku SdS in članih IO (tajniku, blagajniku)) in predloge
pošljejo na UO ZDSdS;
7. Razno.

Računamo na vašo polnoštevilno udeležbo!

Red. prof. dr. Andreja Žele,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit