[SlovLit] Zagovor slovenščine -- Humanistično objavljanje naprej -- Re: Toporišičevo leto

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Sep 16 10:40:21 CEST 2016


Od: manca.erzetic <manca.erzetic na gmail.com>
Datum: 15. september 2016 16:35
Zadeva: za slovlit

Spoštovani! Nadaljujemo z dejavnostmi glede problema javne rabe
slovenščine, ki so se začele z Zagovorom Slovenščine, in pobudami za
zavrnitev predloga ZViS, zato vas obveščam, da je postavljen portal
Za-govor slovenščine (http://www.zagovor-slovenscine.si/).  Zaprošam,
da obvestite tudi vse zainteresirane, ki jih naša e-lista morda ni
dosegla, o vzpostavitvi e-portala.

Lep pozdrav,
Manca Erzetič

===

http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/8/ -- "Proti
kolonializaciji znanja!" Steven Tötösy de Zepetnek se v članku Digital
Humanities and Publishing a Learned Journal zavzema proti modelu
humanističnega objavljanja, ki je odvisen od naročnin ali ki ga
plačujejo avtorji sami. Link je s foruma Humanist, ki praznuje 30.
obletnico obstoja. -- mh

===

Od: mdusic6 <martin.dusic na siol.net>
Datum: 14. september 2016 18:48
Zadeva: POROČILO S PLETERŠNIKOVEGA DNEVA V PIŠECAH

V torek so v sklopu Toporišičevega leta, ki traja do 11. oktobra
letos, v Slavističnem društvu Posavja uresničili velik cilj, ki so si
ga zadali v lanskem letu, ko so društvo preselili v Pišece - v celoto
so povezali vse velike posavske jezikoslovce in odprli jezikoslovno
učno pot z naslovom Korenine jezika. Pot gre skozi Krško (Bohorič,
Dalmatin, Valvasor), Pišece (Pleteršnik) in Mostec (Toporišič).

V sklopu Pleteršnikovih dnevov, ki jih organizira Društvo za varovanje
maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik
Pišece, so ta dan v kulturnem domu v Pišecah predstavili tudi sedmo
knjigo s pišeških simpozijev, ki je posvečena začetniku Pleteršnikovih
dnevov, vodji prvih dveh simpozijev in uredniku prvih dveh monografij
akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču. Monografijo z naslovom
Toporišičevo leto je predstavil njen urednik prof. dr. Marko Jesenšek,
sicer tudi predsednik Strokovnega odbora za slovenski jezik Maksa
Pleteršnika in nadaljevalec Pleteršnikovih dnevov v Pišecah. V
monografiji je objavljenih 19 prispevkov domačih in tujih avtorjev z
lanskoletnega Pleteršnikovega simpozija Spomin na Jožeta Toporišiča. V
knjigi so zbrani osebni spomini Toporišičevih sopotnikov in učencev na
srečanja z njim in njegovim jezikoslovjem, predstavljena je
Toporišičeva jezikoslovna dediščina in vprašanje učnega jezika v
visokem šolstvu ter začrtani jezikoslovni sklopi za Toporišičeve
dneve, ki bodo v prihodnosti potekali vsako drugo (parno) leto
izmenjaje s Pleteršnikovimi dnevi (neparno leto). Kot je poudaril
Jesenšek, je knjiga poklon vsemu, kar je Toporišič naredil za
slovenski jezik. V naslednjih letih sledi še več monografij o
Toporišiču, ki bodo temeljile bolj na znanstvenem vidiku njegovega
dela.

Predstavitev monografije je bil zaključek predstavitvenega ogleda
posavske jezikoslovne učne poti, o kateri je predsednik Slavističnega
društva Posavja David Križman povedal, da njeno odprtje pomeni tudi
možnost povabila osnovnim in srednjim šolam, da kak kulturni dan
izkoristijo z ogledom te poti, ali za kakšne strokovne ekskurzije
kolektivov. Na vsaki od postojank so na voljo tudi delavnice.

Na predstavitvi so nastopili Pleteršnikovi ljudski pevci, dijaki
Gimnazije Brežice in učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Zbrane so
pozdravili predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne
in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece Martin Dušič, podžupanja
občine Brežice Katja Čanžar, ravnateljica pišeške šole Nuška Ogorevc,
eden od avtorjev v monografiji Janez Dular in direktorica Posavskega
muzeja Brežice, brez pomoči katerega monografija verjetno ne bi
nastala, Alenka Černelič Krošelj.

---

Od: Vita Žerjal-Pavlin <vita.zerjal-pavlin na guest.arnes.si>
Datum: 16. september 2016 08:34
Zadeva: Ekskurzija v Posavje

Slavistično društvo Ljubljana je 13. septembra izvedlo ekskurzijo v
Posavje, kjer smo se po ogledu Posavskega muzeja Brežice pridružili
prireditvi ob odprtju jezikoslovne učne poti z naslovom Korenine
jezika, ki jo je ob Pleteršnikovih dnevih in v Toporišičevem letu ter
v sodelovanju z različnimi posavskimi kulturnimi in šolskimi
ustanovami organiziralo Slavistično društvo Posavja. 26 udeležencev
ekskurzije je bilo po vročem, a doživetij polnem dnevu zelo
zadovoljnih, saj smo ob pristnem gostoljubju občutili pomembno
kulturno zgodovino Posavja in današnjo skrb Posavcev za ohranjanje
živega spomina nanjo ter prenašanje njenih pridobitev na mlade. Več,
tudi s fotografskimi utrinki na http://www.sdlj.si/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit