[SlovLit] Prevodi slovanskih kultur -- Re: Lirikonfest -- Estonski zgled pismenosti

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Sep 16 08:40:46 CEST 2016


Od: Monika Gawlak <gawlak.monika na gmail.com>
Datum: 13. september 2016 16:41
Zadeva:  Poziv k oddaji prispevka za revijo Prevodi slovanskih kultur

Inštitut za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah in
uredništvo znanstvene publikacije Przekłady Literatur Słowiańskich
(Prevodi slovanskih literatur) vas vabita k sodelovanju pri pripravi
osmega zvezka  z naslovom Prevod v spremstvu parateksta in njegova
recepcija.

Paratekst je element, ki se neposredno nanaša na primarno literarno
besedilo. V Genettovi klasifikaciji so to mdr. naslovi, predgovori,
sklepne misli, spremne besede, izdajateljeve opombe, ilustracije,
reklamni vložki, podatki na zavihku ipd. Drugi raziskovalci
opredeljujejo paratekst kot široko razumljen kompozicijski ali
založniški okvir. Nekateri njegove pripadnosti literarnemu delu ne
problematizirajo, drugi ga vidijo kot samostojen element, ki obdaja
literarno besedilo. V obeh pogledih pa mu v prevodu pripada posebno
mesto, postane dodatna oblika posredništva med avtorjem in prvotnim
besedilom ter sekundarnim prejemnikom in njegovim kulturnim
univerzumom. To je izredno pomembno, saj mora prevedeno besedilo
zaživeti v novem recepcijskem krogu, zadihati v novem kulturnem
okolju, najti pot do novega občinstva. Zato nas bodo zanimali
raznovrstni odnosi med parateksti različnih tipov, ki jih srečamo v
prevodih zahodno- in južnoslovanskih literatur, in primarnim besedilom
(predvsem prevoda, pa tudi originala), pa tudi njihova vloga v odnosu
do sekundarnega prejemnika, ki o kulturi, zgodovini in družbenih
specifikah primarnega kulturnega kroga, zajetih v prevodnem besedilu,
pogosto ne ve prav veliko.

V upanju, da vas predstavljena problematika zanima, vas vabimo, da
priglasite naslov svojega prispevka do 30. oktobra 2016 na naslov
gawlak.monika na gmail.com .Na seznamu publikacij, ki jih ocenjuje
poljsko Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo, publikacija trenutno
dosega 10 točk. Dodatne informacije so dostopne na strani
www.pls.us.edu.pl ali http://www.pls.us.edu.pl/sl/slo/

Tematska urednica Monika Gawlak

===

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193423624034762&set=pcb.1193430867367371&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1196803553696769&set=a.1196799900363801.1073741852.100001014068195&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193457774031347&set=a.1193444387366019.1073741851.100001014068195&type=3
-- velenjski Lirikonfest 2016 na slikah Jurija Vižintina.

===

Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 14. september 2016 07:52
Zadeva: [SDJT-L] Estonski zgled pismenosti
Za: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>

Slovenci smo po bralni pismenosti v spodnjem povprečju. Nimamo veliko
dobrih bralcev, veliko pa imamo slabih. Solidne rezultate dosegamo le
na temeljni ravni, najnižji, ki omogoča delovanje v družbi. Pri
ukrepih za izboljšanje tega področja bi se lahko zgledovali pri
Estoniji. Ta baltska država je po ekonomskih kazalnikih primerljiva z
našo, sodi pa med najuspešnejše po bralni pismenosti. Estonski zgled
pismenosti je predstavil prof. dr. Igor Saksida s pedagoške fakultete
v Ljubljani:  http://ars.rtvslo.si/2016/09/jezikovni-pogovori-66/

Aleksander Čobec


Dodatne informacije o seznamu SlovLit